KÜTÜPHANE | ZHDANOV

Sovyet Müziğinin Görevleri


Bütün bunlardan ne gibi sonuçlar çıkarılabilir? Klasik mirasın önemi tamamen kabul edilmelidir. Biçimci akımın müzik için oluşturduğu yıkıcı tehdit üzerinde önemle durulmalı ve müzik kültürünün büyük ustalarının kurduğu sanat yapısına saldırıya geçen bu akım mahkum edilmelidir. Bestecilerimiz yönlerini yeniden çizmeli ve halka yönelmelidirler. Bestecilerimizin tümü, devletin ve halkın çıkarlarını temsil eden Partimizin yalnızca sağlıklı ve ilerici bir müzik akımını, Sovyet sosyalist gerçekçilik akımını destekleyeceğini kavramalıdırlar.

Yoldaşlar, eğer Sovyet bestecisi yüce adına layık olmak istiyorsanız, halka bugüne kadar olduğundan daha iyi hizmet etmek yeteneğine sahip olduğunuzu kanıtlamalısınız. Zor bir sınavla karşı karşıyasınız. Müzikte biçimci akım Parti tarafından on iki yıl önce mahkum edilmişti. O günden bu yana, biçimci akıma kapılanların da dahil olduğu birçoğunuza, Hükümet, Stalin ödülü verdi. Bu ödüller birer avans niteliğindeydi. Bestelerinizin hatasız olduğunu düşünmüyorduk, ama sabırlı davranıyor ve bestecilerimizin doğru yolu seçme gücünü kendilerinde bulacaklarını umuyorduk. Ama artık Partinin işe karışmasının zorunlu olduğunu herkes görmektedir. Merkez Komitesi sizlere açıkça, sizin seçmiş olduğunuz yolda yürümekle müziğimizin hiçbir zaman başarı kazanamayacağını söylüyor. Sovyet bestecilerinin iki tane büyük sorumluluk isteyen görevi vardır. En önemlisi, Sovyet müziğini geliştirmek ve yetkinleştirmektir. İkincisi de, Sovyet müziğini yoz burjuva etkenlerin sızmasına karşı korumaktır. SSCB’nin, bütün diğer alanlarda olduğu gibi, insanlığın müzik kültürünün gerçek bekçisi ve burjuva yozlaşma ve çürümesine karşı insan uygarlığının kalesi olduğunu unutmamalıyız.

Yabancı burjuva etkilerin, Sovyet müzik kültürünün hazinelerini çağdaş burjuva sanatının zavallı paçavralarıyla değiştirmek gibi anlamsız ve çılgınca bir girişim içindeki bazı Sovyet aydınlarının zihinlerindeki kapitalist dünya görüşünün kalıntılarına uygun düştüğü gerçeğini de hesaba katmalıyız. Bu bakımdan Sovyet bestecilerinin yalnızca müzik kulağı değil, siyasal kulağı da son derece duyarlı olmalıdır. Halkla olan ilişkiniz eskisinden çok daha fazla olmalıdır. Müzik kulağı aynı zamanda bir “eleştiri kulağı” da olmalıdır. Batı sanatının geçtiği çeşitli aşamaları izlemelisiniz. Ancak göreviniz yalnızca Sovyet müziğine yabancı etkilerin sızmasını önlemek değil, aynı zamanda Sovyet müziğinin üstünlüğünü pekiştirmek ve geçmişte iyi olan ne varsa hepsini bağrında taşıyacak, bugünkü Sovyet toplumunu yansıtacak ve halkımızın kültürünü ve komünist bilincini daha da yükseltecek güçlü bir Sovyet müzik kültürü yaratmaktır.

Biz Bolşevikler, kültür mirasımızı reddetmeyiz. Tam tersine, bütün halkların ve çağların kültür mirasını, ondan, Sovyet emekçi halkının çalışmada, bilim ve kültürde büyük başarılar kazanması için esin kaynağı olacak ne varsa özümlemek amacıyla eleştirici bir gözle inceleriz. Bu konuda halka yardımcı olmalısınız. Bu görevi üstlenmez, canla başla onu yerine getirmeye koyulmaz ve ona bütün coşku ve yaratıcılığımızı dökmezseniz, tarihsel görevinizi yerine getirmiyorsunuz demektir.

Yoldaşlar, bizler kendi zamanlarında yeteneklerini bütün dünyaya kabul ettiren ve halkımıza onur kazandıran “Güçlü Azınlık”tan sayıca daha fazla ve daha etkili bir grubun kendi “Güçlü Azınlık”ımızın yaratılmasını içtenlikle istiyoruz. Bu amaca ulaşabilmek için sizleri zayıflatacak her şeyden arınmalı ve yalnızca sizleri güçlü kılacak araçları ve silahları seçmelisiniz. Büyük müzik mirasımızdan tam anlamıyla yararlanabilir ve aynı zamanda onu yüce çağımızın yeni ihtiyaçlarına uygun bir anlayışla geliştirebilirseniz. Sovyet “Güçlü Azınlık”ı haline gelebilirsiniz. Şu anda içinde bulunduğunuz gerilikten bir an önce çıkmanızı ve böylece kendinize hızla yeni bir yön vererek bütün Sovyet halkının gurur duyacağı şanlı bir Sovyet bestecileri topluluğu haline gelmenizi diliyoruz.