KÜTÜPHANE |  HESAPLAŞMA

HESAPLAŞMA
68 GENÇLİĞİ ve KATLEDİLİŞİ
Tuncay ÇELEN – Ömer GÜRCAN

Şubat 2006 – Ankara
Süvari Yayıncılık 3
HESAPLAŞMA TUNCAY ÇELEN - ÖMER GÜRCAN
© Süvari Yayıncılık">

KÜTÜPHANE |  HESAPLAŞMA

HESAPLAŞMA
68 GENÇLİĞİ ve KATLEDİLİŞİ
Tuncay ÇELEN – Ömer GÜRCAN

Şubat 2006 – Ankara
Süvari Yayıncılık 3
HESAPLAŞMA TUNCAY ÇELEN - ÖMER GÜRCAN
© Süvari Yayıncılık, Ankara, 2006

Yayıncının yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen hiçbir yolla çoğaltılamaz.
ISBN: 975-6077-02-6

Editörler
Nermin FERMEN
Hülya KOCABEY
Gülderen GÜRCAN
Sema ÖZCAN
Celal ÖZCAN

Yayına Hazırlayan
Tuncay ÇELEN
Ömer GÜRCAN

Kapak Tasarım
Zeki ÖZBEN

Süvari Yayıncılık Dağıtım ve Pazarlama
Sakarya Caddesi 526. Sokak Elele Sitesi 4. Blok No: 1
Güzelkent-Eryaman/Ankara
Tel: 0312. 282 49 37
suvarikitap@yahoo.com
omer.gurcan@emo.org.tr
tuncaycelen@hotmail.com

Baskı
ART OFSET Matbaacılık Yayıncılık Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.
2. Cadde 38. Sokak No: 8/11 Balgat/Ankara
Tel: 0312. 284 41 25 Fax: 0312. 284 29 89
www.artofset.com.tr • e-mail.zozben@artofset.com.tr
Şubat 2006 – Ankara

>>>>kahraman anarsist