KÜTÜPHANE |   DİMİTROV | English

 

Georgi Dimitrov

  18 Haziran 1882 -2 Temmuz 1949
Georgi Dimitrof, devrimci bir ailenin çocuğu olarak 18 Haziran 1882'de Radomir'de (Bulgaristan) doğdu. Daha 15 yaşındayken devrimci mücadeleye katılan Dimitrof, sendikal mücadelede aktif olarak yer aldı. 1902'de Bulgaristan Sosyal Demokrat İşçi Partisine üye oldu. Revizyonizme karşı Dimiter Blagof önderliğindeki Marksist-Leninist "Dar Kalpliler" kanadında yer aldı.

1905'te Bulgaristan Devrimci Sendika Birlikleri sekreteri seçildi. 1923 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Bir çok kez tutuklanan ve takibata maruz kalan Dimitrof, Eylül 1923 ayaklanmasında Yüksek Devrim Komitesi'nin başındaydı. 1923-1926 arasında devrimci mücadelesinden dolayı faşist mahkeme tarafından gıyaben iki defa ölüme mahkum edildi.

1923'te yurtdışına çıkmak zorunda kaldı. Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi'nde aktif çalışmasını sürdürdü. 1933'te devrimci mücadelesinden dolayı Berlin'de tutuklandı. Leipzig Mahkemesi sürecinde Dimitrof, kendisini mahkum etmeye çalışan Alman faşizmini mahkum etti, Reichstag yangının provokasyon olduğunu açığa çıkardı.

1935 yılında Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği'ne seçildi. Faşizme ve savaşa karşı proleter birleşik cephesi ve halk cephesinin oluşturulması için ısrarlı mücadele etti.

II. Dünya Savaşında Dimitrof, komünistlere, antifaşist ulusal kurtuluş mücadelesinin başına geçmeleri çağrısında bulundu, yurtsever güçlerin faşist ilhaka ve saldırganlığa karşı örgütlenmesine aktif katkıda bulundu. Bulgaristan'da Alman faşist ilhakına karşı ayaklanmada önder olarak yer aldı.
Savaştan sonra Bulgaristan Halk Demokrasisi Cumhuriyetinin inşasına önderlik etti.
Dimitrof'un faşizm analizi Marksizm-Leninizm'in hazinesine bir katkıdır.

 

Fasizme Karsi birlesik cephe  Kitabin Tamami

Komintern’in Dağıtılması Hakkında  

BULGAR İŞÇİ PARTİSİ (KOMÜNİST) BEŞİNCİ KONGRESİNDE MERKEZ KOMİTESİNİN SUNDUĞU SİYASİ RAPOR

PARTİNİN GELİŞİMİNDEKİ BASLICA DÖNEMLER

KADROLAR ÜZERiNE