TROÇKİZM  | KUTUPHANE | SOVYETLERE KARŞI BÜYÜK KOMPLO

SOVYETLER'E KARŞI BÜYÜK KOMPLO
Rusya'ya Karşı Büyük Komplo'daki olay ve diyalogların hiçbiri yazarlar tarafından imal edilmiş değildir. Materyal, Bibliyografik Notlar'da sıralanan ya da metinde belirtilen çeşitli belgesel kaynaklardan alınmıştır.  buyukkomplo.pdf

1917-1947
MICHAEL SAVERS -ALBERT E.KAHN
Çeviren: İsmail Aydın
Birinci Baskı: Ocak 1990 tarihinde istanbul'da Metinler Matbaası'nda basılmıştır.YURT KİTAP-YAYIN

Orijinal adı "The Great Conspıracy" olan Büyük Komplo; 1975 tarihinde ingiltere'de RED STAR PRESS yayınevince yapılan 2. baskısından dilimize ismail Aydın tarafından çevrilmiştir.
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ

BİRİNCİ KİTAP : Devrim ve Karşı Devrim

  I SOVYET iktidarının Doğuşu
  1. Pelrograd Gorevi -2. Karşı-devrim -3. Devrim -4. Tanmmama -5. Gizli Diplomasi

II KISASA KISAS
1. Ingiliz Ajanı -2. Saat Sıfır -3. Görevin Sonu

III USTA CASUS
1. Girişte M Massino -2. Sidney Reilly -3. Para ve Cinayet-4. Letonyalılar Komplosu -5. Çıkışta Sidney Reilly

IV SlBIRYA MACERASI
 1. Hatırlatıcı Not -2. Vladillostok'da Entrika-3. Doğuda Terör

V BARIŞ VE SAVAŞ
1. Batıda Barlş -2. Barış Konferansında -3. Golovin'in Gorevi

VI MÜDAHALE SAVAŞI
 1. Başıang'q -2. Kuzeyde Seferberlik -3. Kuzeybat,da SeferberIik -4. Guneyde Seferberlik -6. Polonyal,lar lie Wrangel -7. Son Sag Kalan .

VII BIR MUHASEBE

İKİNCİ KİTAP: Cordon Sanitaire'in Sırları
VIII BEYAZ HAÇLI SEFERİ
 1. Sonun Başlangıcı -2. Beyaz Rusların Donüşü -3. Revalli Bir Centilmen -4. Hoffmann Plan,

IX BIR TERORlSTlN TUHAF. KARIYERl 
 1. Sidney Reilly'nin Dönüşü -2. "Diğerleri Gibi Bir iş -3. Chequers'da Bir Pazar Günü-4. 1924 Moskova Duruşması

X FİN SINIRINA DOGRU
1. Broadway'de Anti-Bolşevizm -.2. Ajan BI -3. Kara Yuzler  Detroit'te -4. Sidney Reilly'nin Sonu

XI SAVAŞ TAMTAMLARIYLA AÇILIŞ.

XII MILYONERLER VE SABOTAJcılar
 1. Paris'te Bir Toplantı -2. Saldırı Planı -3. Perde Arkasına Bir Bakış -4. Dünyanın Sonu
.
XIII DURUŞMA .
1. Sanayi Partisi Duruşması -2. Menşevikler Duruşması -5. XIII Vickers Muhendisleri Duruşması

XIV BIR DEVRIN KAPANIŞI .

DÖRDÜNCÜ KIT AP : Rusya'nın Beşinci Kolu

XV IHANETE GIDEN YOL
1. Devrimciler Arasında lsyan -2. Sol Muhalefet -3. Ihanete  Giden Yol-4. lktidar Mucadelesi -5. Alma Ata.

XVI BEŞİNCİ KOLUN DOGUŞU
1. Troçki Elbe'de -2. Berlin'de Randevu -3. Üç Tabaka

 XVII lHANET· VE TEROR 
1. Ihanet Diplomasisi -2. Teror Diplomasisi

XVIII KREMLIN'DE CINAYET
1. fagoda -2. Menzhinski'nin Öldürülmesi -3. Garantili Cinayet -4.'Tarihsel Zorunluluk"

XIX KARAR GÜNLERI .
1. Savaş Batıya yöneldi -2. Troçki'den Mektup -3. Oslo'ya Uçuş-4. Saat Sıfır.

XX IZIN UCU .
1. Tuhaçevski -2. Troçkist ParaIel Merkez Duruşmasl -3. Mayısta Eylem -4. Final

 XXI MEKSIKA'DA CINA YET

DORDÜNCÜ KlTAP : Munih'ten San Francisco'ya

XXII IKlNCI DÜNY A SAVAŞI
1. Munih -2. ll. Dunya Savaşı

 XXIII AMERIKA'NIN ANTI-KOMONTERNI
1.Kara yuzler'in Mirası -2. "Amerika'yı Komunizmden Kurtarmak" -3. Paul Scheffer: Bir Dava Tarihi -4. Dies
 Komitesi -5.Yalnız Kartal.

XXIV ONALTILAR DAVASI

XXV BIRLEŞMIŞ MİLLETLER

SAVAŞMI BARIŞ MI

 BİBLİYOGRAFİK NOTLAR