İlk Milletvekilleri (23 Nisan 1920-1 Nisan 1923)

İlk TBMM’de siyasi partiler yoktur.

1. dönem milletvekillerinin 288'i yüksek öğrenim görmüş, 94'ü orta öğrenim mezunu kişilerden oluşmaktaydı. Meslek dağılımı şu şekildeydi: 162 serbest meslek, 133 devlet memuru, 54 asker, 32 din adamı, 30 aşiret reisi, 7 teknik eleman, 16 sağlık görevlisi, 2 Reji görevlisi. Toplam 378 milletvekilinin 162'si birden fazla dil bilgisine sahipti.

TBMM 1. dönem milletvekilleri şunlardır :

(Sıralamada seçim bölgelerinin günümüzdeki isimlerinin alfabetik sırası esas alınmıştır. Günümüzde ilçe olan Biga, Ergani, Gelibolu, Genç ve Şebinkarahisar'ın -Şarkikarahisar- o dönemde seçim bölgesi merkezi idi. Günümüzdeki Ağrı ilinin o dönemdeki merkezi ise Bayazıt'tı. Samsun ili Canik adı ile anılmakta ve Ordu ilinide kapsamaktaydı. Kırşehir günümüzdeki Nevşehir ilini kapsamaktaydı.)

1. Mustafa Kemal Paşa Ankara Meclis Başkanı
2. Zekai Apaydın Adana
3. Abdullah Faik Çopuroğlu Adana
4. Dr. Eşref Akman Adana
5. Mehmet Hamdi İzgi Adana
6. Zamir Damar Arıkoğlu Adana
7. Gülekzade Tevfik Bey Adana Ankara'ya gelmeden müstafi
8. İbrahim Bey Adana Ankara'ya gelmeden müstafi
9. Ali Çetinkaya Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Meclis-i Mebusan üyesi.
10. Ömer Lütfi Argeşo Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Meclis-i Mebusan üyesi.
11. Mustafa Hulusi Çalgüner Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Meclis-i Mebusan üyesi.
12. Halil Hilmi Bozca Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar)
13. Hulusi Kutluoğlu Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar)
14. İsmail Şükrü Çelikalay Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar)
15. Mehmet Şükrü Koç Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) İkinci Grup'a katıldı.
16. Ahmet Nebil Yurteri Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar)
17. Bekir Sami Kunduh Amasya Meclis-i Mebusan üyesi.
18. Ömer Lütfi Yasin Amasya Meclis-i Mebusan üyesi.
19. Ali Topçu Amasya
20. Hamdi Apaydın Amasya
21. Mehmet Ragıp Topala Amasya
22. Ali Rıza Özdarende Amasya
23. Dr. Asım Sirel Amasya
24. Ali Fuat Cebesoy Paşa Ankara
25. Çayırlıoğlu Hilmi Bey Ankara Meclis-i Mebusan üyesi.
26. Taşpınarlı Hacı Atıf Ankara Meclis-i Mebusan üyesi.
27. Ömer Mümtaz Tambi Ankara Meclis-i Mebusan üyesi.
28. Ahmet Rüstem (Alfred Bilinsky) Ankara Meclis-i Mebusan üyesi. Eski Washington büyükelçisi.
29. Hacı Mustafa Beynamlı Ankara
30. Şakir Kınacı Ankara
31. Şemsettin Bayramoğlu Ankara
32. Hamdullah Suphi Tanrıöver Antalya Meclis-i Mebusan üyesi.
33. Ali Vefa Seyhanlı Antalya
34. Halil İbrahim Özkaya Antalya
35. Hasan Tahsin Sürenkök Antalya
36. Mustafa İbrişim Antalya
37. Rasih Kaplan Antalya
38. Filibeli Hilmi Bey Ardahan
39. Osman Server Bey Ardahan
40. Cami Baykurt Aydın Meclis-i Mebusan üyesi.
41. Mehmet Emin Arkut Aydın Meclis-i Mebusan üyesi.
42. Ahmet Şükrü Yavuzyılmaz Aydın Sarayköy Heyet-i Milliyesi Kurucularından.22.11.1920'de Milletvekilliğinden istifa etti. 14.11.1935'te vefat etti
43. Dr. Mazhar Germen Aydın
44. Mehmet Esat İleri Aydın
45. Sadık Ünver Aydın
46. Tahsin San Aydın
47. Kazım Özalp Paşa Karesi (Balıkesir)
48. Hacim Muhittin Çarıklı Karesi (Balıkesir) Meclis-i Mebusan üyesi.
49. Abdülgafur Efendi (Iştın) Karesi (Balıkesir)
50. Hasan Basri Çantay Karesi (Balıkesir)
51. İbrahim Yörük Karesi (Balıkesir)
52. Mehmet Vehbi Bolak Karesi (Balıkesir)
53. Akif Sümer Batum
54. Ahmet Fevzi Erdem Batum
55. Hahutzade Ahmet Nuri Efendi Batum Din adamı,Sivas Kongresi Bursa Delegesi
56. Ali Rıza Acara Batum
57. İmamzade Edip Dinç Batum
58. Atı Bayazıt Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı) Meclis-i Mebusan üyesi.
59. Dr. Refik Saydam Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı) Meclis-i Mebusan üyesi.
60. Hacı Mehmet Önay Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı) Meclis-i Mebusan üyesi.
61. Süleyman Sudi Acarbay Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı) Meclis-i Mebusan üyesi.
62. Şevket Bayazıt Bayazıt (Doğubeyazıt, Ağrı)
63. Hafız Hamdi Dumrul Biga
64. Hamit Karaosmanoğlu Biga
65. Mehmet Dinç Biga
66. Mustafa Kemal Güney Ertuğrul (Bilecik)
67. Necip Soydan Ertuğrul (Bilecik)
68. Mostarlı Boşnak Ahmet Lakşe Ertuğrul (Bilecik)
69. Hilmi Işık Ertuğrul (Bilecik)
70. Osmanzade Hamdi Aksoy Ertuğrul (Bilecik)
71. Sofrasur Asizade Resul Bey Bitlis Meclis-i Mebusan üyesi.
72. Sadullah Eren Bitlis Meclis-i Mebusan üyesi.
73. Hacı Hasanzade Bitlis
74. Arif Özdemir Bitlis
75. Derviş Sepunç Bitlis
76. Hüseyin Hüsnü Orakçıoğlu Bitlis
77. Vehbi Öztekin Bitlis
78. Yusuf Ziya Koçoğlu Bitlis
79. Tunalı Hilmi Bey Bolu Meclis-i Mebusan üyesi.
80. Yusuf İzzet Paşa Bolu
81. Cevat Abbas Gürel Bolu
82. Dr. Fuat Umay Bolu
83. Hacı Abdülvahap Ömer Bolu
84. Nuri Aksu Bolu
85. Şükrü Güler Bolu
86. Abdullah Sabri Aytaç Bolu
87. Mehmet Akif Ersoy Burdur
88. Ali Ulvi Burdur
89. Çilzade Fahrettin Bey Burdur
90. Halim Hulusi Ermiş Burdur
91. Veliüddin Saltıkgil Burdur
92. İsmail Suphi Soysallıoğlu Burdur
93. Şevket Candaner Burdur
94. İsmail Hakkı Burdur Ankara'ya gelmeden müstafi
95. Osman Nuri Özpay Bursa Meclis-i Mebusan üyesi.
96. Hasan Fehmi Kolay Bursa Meclis-i Mebusan üyesi.
97. Muhittin Baha Pars Bursa
98. Necati Kurtuluş Bursa
99. Dr. Emin Erkul Bursa
100. Mustafa Fehmi Gerçeker Bursa
101. Şeyh Abdullah Servet Akdağ Bursa
102. Behçet Kutlu Kangırı (Çankırı) Meclis-i Mebusan üyesi.
103. Hacı Tevfik Durlanık Kangırı (Çankırı) Meclis-i Mebusan üyesi.
104. Neşet Akkor Kangırı (Çankırı)
105. Sait Üçok Kangırı (Çankırı)
106. Tahir Aşık Musuloğlu Kangırı (Çankırı)
107. Müştak Torbo Kangırı (Çankırı)
108. Ziya Esen İsfendiyaroğlu Kangırı (Çankırı)
109. İsmet Eker Çorum Meclis-i Mebusan üyesi.
110. Dursun Yalvaç Çorum
111. Fuat Bey Çorum
112. Ferit Körün Küney Çorum
113. Haşim Apaydın Çorum
114. Sıddık Mumcu Çorum
115. Dr. Atıf Köse Çorum Ankara'ya gelmeden müstafi
116. Hakkı Behiç Bayiç Denizli Mustafa Kemal'in kurdurduğu Türkiye Komünist Fırkası'nın genel sekreteri olmuştur.
117. Hacı Hüseyin Mazlum Bababalım Denizli Torunu Sadık Bababalım 1962'de Pamukkale Turizm otobüs şirketini kurmuştur.
118. Hasan Tokcan Denizli
119. Mustafa Tavaslıoğlu Denizli
120. Necip Buldanlıoğlu Denizli
121. Ağazade Yusuf Başkaya Denizli
122. Feyzi Pirinççioğlu Diyarbekir (Diyarbakır) Meclis-i Mebusan üyesi.
123. Zülfü Tigrel Diyarbekir (Diyarbakır) Meclis-i Mebusan üyesi.
124. Hacı Şükrü Aydındağ Diyarbekir (Diyarbakır)
125. Abdülhamid Hamdi Bey Diyarbekir (Diyarbakır)
126. Bedri Üçok Diyarbekir (Diyarbakır)
127. Kadri Ahmet Kürkçü Diyarbekir (Diyarbakır)
128. Mustafa Akif Tütenk Diyarbekir (Diyarbakır)
129. İsmet Paşa (İsmet İnönü) Edirne
130. Kazım Karabekir Paşa Edirne
131. Mehmet Şeref Aykut Edirne Meclis-i Mebusan üyesi.
132. Faik Kaltakkıran Edirne Meclis-i Mebusan üyesi.
133. Cafer Tayyar Eğilmez Edirne
134. Muhittin Çöteli Mamuret-ül Aziz (Elazığ) Meclis-i Mebusan üyesi.
135. Mustafa Şükrü Çağlayan Mamuret-ül Aziz (Elazığ) Meclis-i Mebusan üyesi.
136. Hacı Fevzi Celayer Mamuret-ül Aziz (Elazığ)
137. Hüseyin Gökçelik Mamuret-ül Aziz (Elazığ)
138. Naci Karaali Mamuret-ül Aziz (Elazığ)
139. Rasim Tekin Mamuret-ül Aziz (Elazığ)
140. Hasan Tahsin Berk Mamuret-ül Aziz (Elazığ)
141. Kadri Bey Ergani Meclis-i Mebusan üyesi.
142. Rüştü Bulduk Ergani Meclis-i Mebusan üyesi.
143. Nüzhet Saraçoğlu Ergani
144. İbrahim Hakkı Akgün Ergani
145. Mehmet Emin Bey Ergani
146. Kazım Vehbi Oral Ergani
147. Mahmut Sığnak Ergani
148. Sırrı Özata Ergani
149. Ali Şefik Ergani Seçildikten sonra müstafi
150. Güranizade Memduh Bey Ergani Ankara'ya gelmeden müstafi
151. Salih Efendi Ergani Ankara'ya gelmeden müstafi
152. Emin Lekili Erzincan
153. Hüseyin Aksu Erzincan
154. Osman Fevzi Topçu Erzincan
155. Şeyh Hacı Fevzi Baysey Erzincan
156. Tevfik Kütükbaşı Erzincan
157. Celalettin Arif Bey Erzurum Başkanlığını yaptığı Meclis-i Mebusan üyesi.
158. Süleyman Necati Güneri Erzurum Meclis-i Mebusan üyesi.
159. Zihni Orhan Erzurum Meclis-i Mebusan üyesi.
160. Hüseyin Avni Ulaş Erzurum Meclis-i Mebusan üyesi. İkinci Grup'a katıldı.
161. Asım Vasfi Mühürdaroğlu Erzurum
162. İsmail Arslan Erzurum
163. Mehmet Salih Yeşiloğlu Erzurum
164. Mustafa Durak Sakarya Erzurum
165. Nusret Son Erzurum
166. Ziyaettin Gözübüyük Erzurum
167. Abdullah Azmi Torun Eskişehir Meclis-i Mebusan üyesi.
168. Hacı Veli Bayraktar Eskişehir Meclis-i Mebusan üyesi.
169. Eyüp Sabri Akgöl Eskişehir
170. Emin Sazak Eskişehir Gün Sazak'ın babasıdır.
171. Halil İbrahim Sipahi Eskişehir
172. Hüsrev Sami Kızıldoğan Eskişehir
173. Mehmet Niyazi Çamzade Eskişehir
174. Celal Nuri İleri Gelibolu Meclis-i Mebusan üyesi.
175. Ali Cenani Antep Meclis-i Mebusan üyesi.
176. Hocazade Abdullah Lami Ersoy Antep (Gaziantep)
177. Hafız Mehmet Şahin Antep (Gaziantep)
178. Kılıç Ali Antep (Gaziantep)
179. Ragıp Yoğun Antep (Gaziantep)
180. Yasin Kutlağ Antep (Gaziantep)
181. Mehmet Celal Genç Meclis-i Mebusan üyesi.
182. Ali Vasıf Telli Genç
183. Dr. Ali Haydar Genç
184. Fikri Faik Güngören Genç
185. Hamdi Yılmaz Genç
186. Şeyh Fikri Ergün Genç
187. Hasan Fehmi Ataç Gümüşhane
188. Mustafa Şükrü Üçüncüoğlu Gümüşhane
189. Mustafa Derman Gümüşhane
190. Ruşen Oktar Gümüşhane
191. Veysel Rıza Gümüşhane
192. Ziya Tuğlu Gümüşhane Meclis'e gelirken şehit edildi. Ailesi sonradan "Tuğlu" soyadını almıştır.
193. Mazhar Müfit Kansu Hakkari Meclis-i Mebusan üyesi.
194. İbrahim Arvas Hakkari Ankara'ya gelmeden müstafi
195. Çölemerikli Ömer Bey Hakkari Ankara'ya gelmeden müstafi
196. Seyyid Muslihittin Paşa Hakkari Ankara'ya gelmeden müstafi
197. Seyyid Taha Bey Hakkari Ankara'ya gelmeden müstafi
198. Cemal Mersinli Paşa Isparta Meclis-i Mebusan üyesi.
199. Hacı Tahir Kucur Isparta
200. Hafız İbrahim Demiralay Isparta
201. Hüseyin Hüsnü Özdamar Isparta
202. İsmail Remzi Bertün Isparta
203. Mehmet Nadir Süldür Isparta
204. Ali Rıza Ataışık İçel (Silifke) Meclis-i Mebusan üyesi. (Sözkonusu dönemde İçel ismi Silifke bölgesi için kulanılmaktaydı.)
205. Hacı Ali İçel (Silifke)
206. Ali Sabri Güney İçel (Silifke)
207. Haydar Lütfü Aslan İçel (Silifke)
208. Naim Ulusal İçel (Silifke)
209. Saim Arkan İçel (Silifke)
210. Şevki Göklevent İçel (Silifke)
211. Dr. Adnan Adıvar İstanbul Meclis-i Mebusan üyesi.
212. Ahmet Muhtar Mollaoğlu İstanbul Meclis-i Mebusan üyesi.
213. Ahmet Ferit Tek İstanbul Meclis-i Mebusan üyesi.
214. Ali Rıza Baba İstanbul Kırşehir mebusu olarak bulunduğu Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı (1920)'nın işgal güçleri baskısıyla kapatılmasıyla Ankara'ya geçerek TBMM 1. Dönem'e açılışında İstanbul milletvekili olarak katılmıştır.
215. Köstenceli Numan Usta İstanbul Meclis-i Mebusan üyesi.
216. Ali Fethi Okyar İstanbul
217. Ahmet Şükrü Oğuz İstanbul
218. Hacı Ali Marlalı İstanbul
219. Hüseyin Hüsnü Işık İstanbul
220. Neşet Özercan İstanbul
221. Ahmet Mazhar Akıtoğlu İstanbul
222. Seyahattin Bey İstanbul
223. Refet Bele İzmir Meclis-i Mebusan üyesi.
224. Hasan Tahsin Uzer İzmir Meclis-i Mebusan üyesi.
225. Yunus Nadi Abalıoğlu İzmir Meclis-i Mebusan üyesi.
226. Mahmut Esat Bozkurt İzmir
227. Ahmet Reşit Rey İzmir
228. Dr. Mustafa Bengisu İzmir
229. Enver Tokand İzmir
230. Hacı Süleyman Bilgen İzmir
231. Sırrı Bellioğlu İzmit Meclis-i Mebusan üyesi.
232. Hafız Abdullah Tezemir İzmit
233. Halil İbrahim Gürsoy İzmit
234. Hamdi Namık Gör İzmit
235. Fuat Carım İzmit
236. Tahir Barlas İzmit
237. Mehmet Tahsin Hüdayioğlu Maraş (Kahramanmaraş) Meclis-i Mebusan üyesi.
238. Emirmahmutoğlu Hasip Aksöyök Maraş (Kahramanmaraş)
239. Arslan Toğuzata Maraş (Kahramanmaraş)
240. Rüştü Bozkurt Maraş (Kahramanmaraş)
241. Refet Seçkin Maraş (Kahramanmaraş)
242. Bozağazade Feşe (veya Paşo) Yakup Bozdağ Maraş (Kahramanmaraş) Kaymakamlığı tercih edip istifa etti
243. İbrahim Ağa Maraş (Kahramanmaraş) Ankara'ya gelmeden müstafi
244. Hacı Mehmet Erten Maraş (Kahramanmaraş) Ankara'ya gelmeden müstafi
245. Cavit Erdel Kars
246. Ali Rıza Ataman Kars
247. Fahrettin Erdoğan Kars
248. Yusuf Kemal Tengirşenk Kastamonu Meclis-i Mebusan üyesi.
249. Mehmet Besim Fazlıoğlu Kastamonu Meclis-i Mebusan üyesi.
250. Dr. Suat Soyer Kastamonu Meclis-i Mebusan üyesi.
251. Abdülkadir Kemali Öğütçü Kastamonu Orhan Kemal'in babasıdır.
252. Hafız Mehmet Hulusi Erdemir Kastamonu
253. Murat Ala Kastamonu
254. Rüştü Çolakoğlu Kastamonu
255. Sabri Dura Kastamonu
256. Ahmet Hilmi Kalaç Kayseri Meclis-i Mebusan üyesi.
257. Ahmet Rifat Çalık Kayseri Meclis-i Mebusan üyesi.
258. Atıf Tüzün Kayseri
259. Osman Uşaklı Kayseri
260. Ahmet Remzi Akgöztürk Kayseri
261. Mehmet Alim Çınar Kayseri
262. Salih Gözügeçgel Kayseri
263. Rıza Silsüpür Kırşehir Meclis-i Mebusan üyesi.
264. Ahmet Cemalettin Çelebi Kırşehir Hacıbektaş dergahı postnişini. Seçilmiş, ancak rahatsızlığı nedeniyle katılamamış, kısa süre sonra vefat etmiştir.
265. Bekir Kocaoğlu Kırşehir
266. Ali Cevdet Seçkin Kırşehir
267. Ahmet Müfit Kurutluoğlu Kırşehir
268. Yahya Galip Kargı Kırşehir
269. Sadık Savtekin Kırşehir Ankara'ya gelmeden istifa etmiştir.
270. Hacı Bekir Sümer Konya Meclis-i Mebusan üyesi.
271. Kazım Hüsnü Konya Meclis-i Mebusan üyesi.
272. Mehmet Vehbi Çelik Konya Meclis-i Mebusan üyesi.
273. Musa Kazım Göksu Konya Meclis-i Mebusan üyesi.
274. Ömer Vehbi Büyükyalvaç Konya Meclis-i Mebusan üyesi.
275. Refik Koraltan Konya
276. Abdülhalim Çelebi Konya
277. Arif Baysal Konya
278. Rıfat Saatçi Konya
279. Hulusi Göksu Konya
280. Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Kozan
281. Reşit Ramabar Paşa Kozan
282. Dr. Fikret Onural Kozan
283. Dr. Mustafa Cantekin Kozan
284. Hüseyin Çelik, Kozan Kozan
285. Hocazade Ragıp Soysal Kütahya Meclis-i Mebusan üyesi.
286. Haydar Bey Kütahya Meclis-i Mebusan üyesi.
287. Besim Atalay Kütahya
288. Cemil Altay Kütahya
289. Cevdet İsrap Barlas Kütahya
290. Şeyh Seyfi Aydın Kütahya
291. İsmailzade Osman Nuri (Özgen) Bey Lazistan Meclis-i Mebusan üyesi.
292. Cemil Altay Lazistan
293. Esat Özoğuz Lazistan
294. İbrahim Şevki Lazistan
295. Necati Memişoğlu Lazistan
296. Dr. Abidin Atak Lazistan
297. Ziya Hurşit Lazistan (İzmir Suikasti davasında İstiklal Mahkemesince 13 Temmuz 1926'da idama mahkum edilerek cezası ertesi gün infaz edildi.
298. Mustafa Fevzi Bilgili Malatya Meclis-i Mebusan üyesi.
299. Reşit Ağar Malatya
300. Hacı Bedir Fırat Ağa Malatya
301. Hacı Ragıp Taner Ağa Malatya
302. Lütfü Evliyaoğlu Malatya
303. Sıtkı Gür Malatya
304. Abdülvahap Malatya Ankara'ya gelmeden müstafi
305. Kasım Bey Malatya Ankara'ya gelmeden müstafi
306. Hacı Mustafa Bey Malatya Ankara'ya gelmeden müstafi
307. İsmet Bey Malatya Ankara'ya gelmeden müstafi
308. Mehmet Ali Bey Malatya Ankara'ya gelmeden müstafi
309. Mahmut Celal Bayar Saruhan (Manisa) Meclis-i Mebusan üyesi.
310. İbrahim Süreyya Yiğit Saruhan (Manisa) Meclis-i Mebusan üyesi.
311. Reşit Kayalı ??? Saruhan (Manisa) Meclis-i Mebusan üyesi.
312. Avni Zaimler Saruhan (Manisa)
313. Mustafa Necati Uğural Saruhan (Manisa)
314. Ömer Lütfü Ünlü Saruhan (Manisa)
315. Refik Şevket İnce Saruhan (Manisa)
316. Çerkes Reşit Bey Saruhan (Manisa) Çerkes Ethem'in ağabeyidir. Sonradan 150'likler arasına girmiştir.
317. Mithat Ulusal Mardin Meclis-i Mebusan üyesi.
318. Esat Özmen Mardin
319. Hasan Tahsin Artık Mardin
320. İbrahim Turhan Mardin
321. Derviş Ural Mardin
322. Necip Güven Mardin
323. Dr. Tevfik Rüştü Aras Menteşe (Muğla)
324. Mehmet Rifat Börekçi Menteşe (Muğla)
325. Etem Fehmi Aslanlı Menteşe (Muğla)
326. Emin Kamil Bey Menteşe (Muğla)
327. Sadettin Özsan Menteşe (Muğla)
328. Hamza Hayati Öztürk Menteşe (Muğla)
329. Mahmut Hendek Menteşe (Muğla) Meclis'e gelirken Sakarya'nın Hendek ilçesi civarında şehit edildi. Ailesi bu nedenle "Hendek" soyadını almıştır.
330. Hacı Ahmet Efendi Menteşe (Muğla) Ankara'ya gelmeden müstafi
331. Kasım Nuri Bey Menteşe (Muğla) Ankara'ya gelmeden müstafi
332. Mesut Bey Menteşe (Muğla) Ankara'ya gelmeden müstafi
333. Alirızapaşazade Ziya Bey Menteşe (Muğla) Ankara'ya gelmeden müstafi
334. Fahrettin Altay Paşa Mersin
335. Emin Bey Mersin
336. Selahattin Köseoğlu Mersin İkinci Grup'a katıldı.
337. İsmail Safa Özler Mersin
338. Muhtar Fikri Güçüm Mersin
339. Hüseyin Hüsnü Tonay Mersin Seçildi, ancak mebusluğu tasdik edilmedi.
340. Osman Kadri Bingöl Muş Meclis-i Mebusan üyesi.
341. Abdülgani Ertan Muş
342. Hacı Ahmet Hamdi Bilgin Muş
343. Hacı İlyas Sami Muş Muş
344. Kazım Dede Muş
345. Mahmud Said Yetgin Muş
346. Yusuf Ziya Eraydın Muş
347. Rıza Kotan Muş
348. Ata Bey Niğde Meclis-i Mebusan üyesi.
349. Abidin Bey Niğde
350. Hakkı Sütekin Paşa Niğde
351. Mustafa Hilmi Soydan Niğde
352. Mustafa Soylu Niğde
353. Mustafa Vehbi Çorakçı Niğde
354. Rüstem Acar Paşa Oltu Meclis-i Mebusan'da Oltu Hükümet Şurası temsilcisi. 17 Mayıs 1920'de Oltu'nun anavatana katılmasıyla mebus kabul edilmiştir.
355. Yasin Haşimoğlu Oltu Meclis-i Mebusan'da Oltu Hükümet Şurası temsilcisi. 17 Mayıs 1920'de Oltu'nun anavatana katılmasıyla mebus kabul edilmiştir.
356. Mustafa Faik Öztrak Cebel-i Bereket (Osmaniye)
357. İhsan Eryavuz (İhsan Topçu) Cebel-i Bereket (Osmaniye) Soyadı Kanunu ile aldığı "Eryavuz" soyadını Yavuz Havuz Davası'ndan sonra "Topçu" olarak değiştirmiştir.
358. Rasim Öztekin Cebel-i Bereket (Osmaniye)
359. Emin Gevecioğlu Canik (Samsun) Meclis-i Mebusan üyesi.
360. Ahmet Hamdi Yalman Canik (Samsun)
361. Hasan Fehmi Çoldurzade Canik (Samsun)
362. Ahmet Nafiz Özalp Canik (Samsun)
363. Süleyman Mümtaz Boşnak Canik (Samsun)
364. Mehmet Şükrü Fırat Canik (Samsun)
365. Halil Hulki Ayrım Siirt Meclis-i Mebusan üyesi.
366. Hacı Nuri Bayan Siirt
367. Hacı Mustafa Sabri Baysan Siirt
368. Kadri Oktay Siirt
369. Necmettin Bilgin Siirt
370. Salih Atalay Siirt
371. Dr. Rıza Nur Sinop Meclis-i Mebusan üyesi.Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın kurucularından.Daha sonradan vatansever oldu.İttihat ve Terakki'ye muhalefetinden 1911'de ordudan atıldı.
372. Abdullah Karabina Sinop
373. Hakkı Hami Ulukan Sinop
374. Rıza Vamık Uras Sinop
375. Şerif Alkan Sinop
376. Mehmet Şevket Peker Sinop
377. Hüseyin Rauf Orbay Sivas Meclis-i Mebusan üyesi.
378. Vasıf Karakol (Kara Vasıf) Sivas Meclis-i Mebusan üyesi.
379. Bacanakzade Ziya Bey Sivas Meclis-i Mebusan üyesi.
380. Emir Marşan Paşa Sivas
381. Sağırzade Mustafa Hayri Sığıncı Sivas
382. Mustafa Taki Doğruyol Sivas
383. Mütevellizade Rasim Başara Sivas
384. Mütevellizade Yusuf Ziya Başara Sivas
385. Bekir Sıtkı Ocak Siverek Meclis-i Mebusan üyesi.
386. Abdülgani Ensari Siverek
387. İhsan Sağlam Siverek
388. Mehmet Rauf Bey Siverek
389. Mehmet Sırrı Tayanç Siverek
390. Mustafa Lütfi Azer Siverek
391. Ali Saip Ursavaş Urfa (Şanlıurfa)
392. Bozan Şahin Bey Urfa (Şanlıurfa)
393. Hacı Hayali Bey Urfa (Şanlıurfa)
394. Esat Bey Urfa (Şanlıurfa) Meclis'e gelmediğinden müstafi sayıldı.
395. Hacı Mustafa Bey Urfa (Şanlıurfa) Meclis'e gelmediğinden müstafi sayıldı.
396. Ali Sururi Tönük Şarkikarahisar (Şebinkarahisar)
397. Kavalzade Mehmet Vasfi Seçer Şarkikarahisar (Şebinkarahisar)
398. Memduh Necdet Erberk Şarkikarahisar (Şebinkarahisar)
399. Mesut Benli Şarkikarahisar (Şebinkarahisar)
400. Serdarzade Mustafa Atay Şarkikarahisar (Şebinkarahisar)
401. Mehmet Rıfat Arkun Tokat
402. Mütevellizade Hamdi Bey Tokat
403. Gençağazade İzzet Genç Tokat
404. Mustafa Vasfi Süsoy Tokat
405. Keskinzade Şeyh Şükrü Keskin Tokat
406. Nazım Resmor Tokat Yeşil Ordu konusu nedeniyle Mayıs 1921'de milletvekilliği düşürülmüş ve İstiklal Mahkemesince 15 yıl hapse mahkum edilmiştir.
407. Hoca Fehmi Efendi Tokat Seçildi, mazereti dolayısıyla meclise katılamadığından yerine Mustafa Vasfi Bey seçilmiştir.
408. Hasan Saka Trabzon
409. Hüsrev Gerede Trabzon Meclis-i Mebusan üyesi.
410. Ali Şükrü Bey Trabzon Meclis-i Mebusan üyesi. Milletvekilliği esnasında Topal Osman tarafından öldürülmüştür.
411. Celalettin Aykar Trabzon
412. Faik Aybay Trabzon
413. Hamit Bey Trabzon
414. Sabri Nemlizade Trabzon
415. Nebizade Hamdi Ülkümen Trabzon
416. Recai Baykal Trabzon
417. İzzet Eyyüboğlu Trabzon Meclis'e gelirken eşkiya tarafından şehit edildi. Eyüboğlu Ailesine mensuptur.
418. Hafız Mehmet Engin Trabzon İzmir Suikasti davasında İstiklal Mahkemesince 13 Temmuz 1926'da idama mahkum edilerek, cezası ertesi gün infaz edildi. Ailesi "Engin" soyadını almıştır. Bir kaynağa göre Banker Kastelli Cevher Özden'in annesinin amcasıdır.
419. Hasan Hayri Kanyo Dersim (Tunceli) Meclis-i Mebusan üyesi.
420. Diyap Ağa (Diyap Yıldırım) Dersim (Tunceli)
421. Abdülhak Tevfik Gençtürk Dersim (Tunceli)
422. Mustafa Öztürk Ağa Dersim (Tunceli)
423. Mustafa Zeki Saltuk Dersim (Tunceli)
424. Ramis Tan Dersim (Tunceli)
425. Hakkı Bey Van Meclis-i Mebusan üyesi.
426. Haydar Bey Van Meclis-i Mebusan üyesi.
427. Tevfik Dimeroğlu Van
428. Emir Girdivan Van Meclis'e gelmediğinden müstafi sayıldı.
429. İsmail Fazıl Paşa (İsmail Fazıl Cebesoy) Bozok (Yozgat) Meclis-i Mebusan üyesi. Ali Fuat Cebesoy'un babasıdır.
430. Yusuf Bahri Tatlıoğlu Bozok (Yozgat) Meclis-i Mebusan üyesi.
431. Mehmet Hulusi Akyol Bozok (Yozgat)
432. Feyyaz Ali Üst Bozok (Yozgat)
433. Ahmet Baydar Bozok (Yozgat)
434. Ağazade Rıza Ersoy Bozok (Yozgat)
435. Süleyman Sırrı İçöz Bozok (Yozgat)