KÜTÜPHANE | STALIN

ZORUNLU BİR DÜZELTME

16 Aralık tarihli (No. 296) "Pravda" , ("Parti İnşası" bölümünde) "Kafa karışıklığı olması gerekirmi?" başlıklı "Komsomolskaya Pravda"da "Leninizm üzerine Önsöz" adlı, emperyalist dünya cephesinin devrimci tarzda yarılmasının en elverişli koşullarını inceleyen makalenin bir açıklamasını eleştiren bir makale yayınladı.

 

Yazar, eleştirilen makaleden şu alıntıyı yapıyor:

 "Leninizm, devrimin, emperyalist zincirin en zayıf halkası olan yerde başladığını öğretir."

Yazar, devamında, bu pasaj ile, Buharin'in "Dönüşüm Dönemi Ekonomisi" nden şu pasajı aynılaştırıyor: 

"Kapitalist dünya sitemininin çöküşü, en zayıf ulusal ekonomik sistemleriyle başladı."

Yazar bundan sonra, Lenin'in, Buharin'in kitabının sözü geçen pasajına yönelttiği eleştirel yorumunu ekliyor ve "Komsomolskaya Pravda"daki "Leninizm üzerine Önsöz" makalesinde, Buharin'in hatasına benzer bir hata işlendiği sonucunu çıkarıyor.

 

Bana öyle geliyor ki, ""Kafa karışıklığı olması gerekirmi?"" makalesinin yazarı hata yapıyor. "Emperyalist zincir, en zayıf yerinden kopar" tezi ile, Buharin'in "emperyalist zincir, ulusal ekonomi sisteminin en zayıf olduğu yerde kopar" tezi eşit tutulamaz - aynılaştırılamaz. Neden? Çünkü önceki, yarılması gereken emperyalist zincirin zayıflığından, yani emperyalist güçlerin zayıflığından söz ediyor, buna karşılık, Buharin ise, emperyalist zinciri yarması gereken ülkenin ulusal ekonomi k sisteminin zayıflığından, yani anti-emperyalist güçlerin zayıflığından söz ediyor. Bunlar kesinlikle bir ve aynı şeyler değildir. Ondan da fazla , bunlar birbirine  zıt iki tezdir.


Buharin'e göre, emperyalist cephe, ulusal ekonomik sistemin en zayıf olduğu yerden kopacaktır. Bu şüphesizki doğru değildir. Eğer doğru olsaydı, proleter devrim Rusya'da değil , Orta Afrika'da bir yerde başlardı. "Leninizm üzerine Önsöz" de ise, Buharin'in tezine zıt bir şey söyleniyor, yani emperyalist zincirin en zayıf olduğu yerden koptuğu söylenilmekte. Ve bu oldukça doğrudur. Dünya emperyalizminin zinciri özgül bir ülkede, tam da bu ülkede zincirin en zayıf olduğu  özgül bir  anda olması nedeniyle kopar. Aksi takdirde kopmaz. Aksi takdirde Menşevikler, Leninizme karşı mücadelelerinde haklı olurlar.

 

Peki özgül bir ülkede emperyalist zincirin zayıflığını ne belirler? Sözü geçen ülkede  belirli asgari bir gelişmiş sanayi ve kültürel seviyenin var olması. Bu ülkede belli bir asgari sanayi proletaryasının varolması. Ülkede proletaryanın devrimciruhu  ve proleter öncünün var olması. Ülkede Proletaryanın, emperyalizme karşı kararlı mücadelesinde proletaryayı takip edebilecek, güçlü bir müttefike (örneğin köylülüğe) sahip olması. Bunun sonucu olarak, bu ülkede emperyalizmin izole olmasını ve yıkılmasını sağlayan koşulların bileşimi.

 

"Kafa karışıklığı olması gerekirmi?" makalesinin yazarı, aşikarki, tamamen farklı iki şeyi birbirine karıştırmıştır.


Gerçekten : "Kafa karışıklığı olması gerekirmi?"


Pravda, No. 298, December 18, 1929
J. V. Stalin

Çeviri
Erdoğan A