KÜTÜPHANE | STALIN

MUTLAK ZORUNLU BİR DÜZELTME

16 Aralık tarihli "Pravda" (No. 296)">

KÜTÜPHANE | STALIN

MUTLAK ZORUNLU BİR DÜZELTME

16 Aralık tarihli "Pravda" (No. 296), ("Parti İnşası" başlığı altında) imzasız bir makale yayınladı: "Karışıklık Olmadan Olmaz mı?". Bu makalede, "Komsomolskaya Pravda"da [15] çıkan "Leninizme Girişin Özeti" adlı makalenin bir tezi, emperyalist dünya cephesinin devrimci tarzda yarılmasının en elverişli koşullarını inceleyen tezi eleştirilmektedir.

Yazar, eleştirisini yaptığı makaleden şu alıntıyı yapıyor: "Leninizm, devrimin, emperyalist zincirin en zayıf halkası olan yerde başladığını öğretir." Yazar, devamla, bu alıntı ile, Buharin'in "Dönüşüm Dönemi Ekonomisi"nden şu alıntı arasına bir eşit işareti koyuyor: "Kapitalist dünya sitemininin çöküşü, en zayıf ulusal ekonomi sistemlerinde başladı." Yazar bunun ardından, Lenin'in, Buharin'in kitabının anılan pasajına karşı eleştirel notlarını da ekliyor ve "Komsomolskaya Pravda"daki "Leninizme Girişin Özeti" makalesinde, Buharin'in hatasına benzer bir hata işlendiği sonucunu çıkarıyor.

Bana öyle geliyor ki, "Karışıklık Olmadan Olmaz mı?" makalesinin yazarı bir hata işlemiştir. "Emperyalist zincir, en zayıf yerinden kopar" tezi ile, Buharin'in "emperyalist zincir, ulusal ekonomi sisteminin en zayıf olduğu yerde kopar" tezi arasına kesinlikle bir eşit işareti konamaz. Neden? Çünkü birinci durumda, yarılması gereken emperyalist zincirin zayıflığından, yani emperyalist güçlerin zayıflığından söz edilmektedir, oysa burada, Buharin'de ise, emperyalizm zincirini yarması gereken ülkenin ulusal ekonomi sisteminin zayıflığından, yani anti-emperyalist güçlerin zayıflığından söz edilmektedir. Bunlar kesinlikle bir ve aynı şey değildir. Dahası, bunlar birbirine taban tabana zıt iki tezdir.

Buharin'e göre, emperyalist cephe, ulusal ekonomi sisteminin en zayıf olduğu yerde kopacaktır. Bu elbette doğru değildir. Eğer bu doğru olsaydı, proleter devrimi Rusya'da değil de, Orta Afrika'da bir yerde başlardı. Ama "Leninizme Girişin Özeti" adlı makalede, Buharin'in tezine taban tabana zıt bir şey, yani emperyalist zincirin, en zayıf olduğu yerde koptuğu söylenmektedir. Ve bu tamamen doğrudur. Dünya emperalizminin zinciri verili bir ülkede evet tam da, verili anda tam da bu ülkede zincir en zayıf olduğu için kopmaktadır. Aksi takdirde kopmazdı. Aksi takdirde Menşevikler, Leninizme karşı mücadelelerinde haklı olurlardı.

Ama verili ülkede emperyalist zincirin zayıflığı neyle belirlenir? Bu ülkenin endüstriyel gelişmesinin ve uygarlığının belli bir asgariye erişmiş olmasıyla. Burada belli bir asgari sanayi proletaryasının varolmasıyla. Bu ülkedeki proletaryanın ve proleter öncünün devrimci ruhuyla. Proletaryanın, emperyalizme karşı kararlı mücadelede proletaryayı izleyebilecek, ciddiye alınması gereken bir müttefike (örneğin köylülük) sahip olmasıyla. Dolayısıyla, emperyalizmin bu ülkede tecrit olmasını ve yıkılmasını kaçınılmaz kılan koşulların biraraya gelmesiyle.

"Karışıklık Olmadan Olmaz mı?" makalesinin yazarı, besbelli ki, tamamen farklı iki şeyi birbirine karıştırmıştır.

Gerçekten de: Karışıklık olmadan olmaz mı?
"Pravda", No. 298, 18 Aralık 1929.
İmza: J. St.