KÜTÜPHANE | STALIN -SSCB’NDE SOSYALİZMİN EKONOMİK SORUNLARI

 Kaynak: J.V. Stalin, Eserler, Cilt 16, Mayıs 1945–Aralık 1952, SBKP(B) MK Marx­Engels­Lenin­Stalin Enstitüsü,

J.V. STALİN ­SSCB’DE SOSYALİZMİN EKONOMİK PROBLEMLERİ

Ekonomik Tartışmaya Katılanlara

1951 KASIM TARTIŞMALARIYLA BAĞINTILI OLAN EKONOMİK SORUNLARA İLİŞKİN NOTLAR

Politik Ekonomi ders kitabı taslağının değerlendirilmesiyle bağıntılı olarak yürütülen ekonomik tartışma üzerine tüm belgeleri aldım. Başka şeylerin yanısıra, “Politik Ekonomi Ders Kitabı Taslağı’nın Düzeltilmesi Üzerine Öneriler”, taslaktaki “Yanlışların ve Hataların Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Öneriler” ve “Tartışmalı Sorunların Derlemesi” elime geçti. Bütün bu materyal ve ders kitabı taslağı temelinde, şu düşünceleri ifade etmeyi gerekli görüyorum.

1-SSCB’DE SOSYALİZMİN EKONOMİK PROBLEMLERİ

Sosyalizmde Ekonomik Yasaların Karakteri Sorunu

Sosyalizmde Meta Üretimi Sorunu

Sosyalizmde Değer Yasası Sorunu

 

2- Kent ile Kır Arasında, Kafa Emeğiyle Kol Emeği Arasında Zıtlığın Ortadan Kaldırılması ve Bunlar Arasındaki Farkların Ortadan Kaldırılması Sorunu

Birleşik Dünya Pazarının Çöküşü ve Kapitalist Dünya Sisteminin Krizinin Derinleşmesi

Kapitalist Ülkeler Arasında Savaşların Kaçınılmazlığı Sorunu

Modern Kapitalizmin ve Sosyalizmin Ekonomik Temel Yasaları Sorunu

3-Başka Sorunlar

Marksist Bir Politik Ekonomi Ders Kitabının Uluslararası Önemi

Politik Ekonomi Ders Kitabı Taslağının Düzeltilmesinin Yolları

4-YOLDAŞ ALEKSANDER İLYİÇ NOTKİN’E YANIT

5-L.D. YAROŞENKO YOLDAŞIN HATALARI ÜZERİNE

6-A. V. SANİNA VE V.G. VENŞER YOLDAŞLARA YANIT