KÜTÜPHANE | STALIN | RAPOR

SBKP(B)'DEKİ SAĞ SAPMA ÜZERİNE*

VI SONUÇLAR

Sonuçlara geliyorum.

Şunları öneriyorum:

1— Herşeyden önce">

KÜTÜPHANE | STALIN | RAPOR

SBKP(B)'DEKİ SAĞ SAPMA ÜZERİNE*

VI SONUÇLAR

Sonuçlara geliyorum.

Şunları öneriyorum:

1— Herşeyden önce, Buharin grubunun görüşleri mahkûm edilmelidir, deklarasyonlarında ve temsilcilerinin konuşmalarında açıklanan bu grubun görüşlerinin, Parti çizgisiyle bağdaşmaz, tamamen sağ sapmacıların pozisyonuyla örtüşen görüşler olduğu saptanarak mahkûm edilmelidir.

2— Buharin'in Kamenev grubuyla yaptığı gizli görüşmeler, Buharin grubunun sadakatsizliğinin ve fraksiyoncu karakterinin en çarpıcı ifadesi olarak mahkûm edilmelidir.

3— Buharin ve Tomski tarafından hayata geçirilen istifa politikası, Parti disiplininin en temel gereğinin ihlali olarak mahkûm edilmelidir.

4— Buharin ve Tomski görevlerinden alınmalı ve MK'nın kararlarına uymama doğrultusunda en ufak bir girişimde bulunduklarında, MK tarafından Politbüro'dan ihraç edilecekleri yönünde uyarılmalıdırlar.

5— Politbüro üye ve adaylarının toplantılarda yaptıkları konuşmalarda, Parti çizgisinden, MK ve organlarının kararlarından sapma olmaması için önlemler alınmalıdır.

6— Basın organlarında, gerek Parti basınında gerekse de Sovyet basınında, gerek gazetelerde, gerekse de dergilerde, Parti çizgisinin ve yönetici organlarının kararlarının tam anlamıyla temsil edilmesi için önlemler alınmalıdır.

7— Partinin, MK'nın ve Politbüro'nun kararlarının mahremiyetini ihlal edenlere karşı, MK'dan ve Partiden ihraca kadar varan özel önlemler alınmalıdır.

8— MK ve MKK Birleşik Plenumu'nun Parti içi sorunlara ilişkin kararı, şimdilik basında yayınlanmadan, tüm yerel Parti örgütlerine ve XVI. Konferans[12] delegelerine verilmelidir.

Bana göre, içinde bulunduğumuz durumdan çıkış yolu budur.

Bazı yoldaşlar, Buharin ve Tomski'nin derhal MK Politbüro'sundan ihraç edilmesinde ısrarlılar. Bu yoldaşlarla aynı fikirde değilim. Henüz bu kadar şiddetli bir önlem almadan da yapabileceğimiz görüşündeyim.

YARIŞMA VE KİTLELERİN EMEK COŞKUSU