KÜTÜPHANE | STALIN | RAPOR

III KOMİNTERN SORUNLARINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

İÇ POLİTİKA SORUNLARINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Yukarıda">

KÜTÜPHANE | STALIN | RAPOR

III KOMİNTERN SORUNLARINDAKİ GÖRÜŞ AYRILIKLARI

İÇ POLİTİKA SORUNLARINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Yukarıda, ülkemizdeki sınıfsal değişikliklerden ve sınıf mücadelesinden söz ettim. Buharin grubunun basireti bağlanmış olduğunu, değişiklikleri görmediğini ve Partinin önündeki yeni görevleri anlamadığını söyledim. Bu zemin üzerinde Buharinci muhalefette çaresizlik, zorluklar karşısında korkuya kapılma ve onlara teslim olma tavrının ortaya çıktığını belirttim.

Buharincilerin bu hatalarının gökten zembille indiği söylenemez. Tersine bunlar, geride bıraktığımız, inşanın barışçıl yollarla, deyim yerindeyse, kendi kendine gerçekleştiği, şimdi gündemde olan sınıfsal değişikliklerin, şimdi gözlemlediğimiz sınıf mücadelesinin keskinleşmesinin henüz yaşanmadığı, ekonominin restorasyonu dönemi denilen gelişme aşamasıyla bağıntı içinde bulunmaktadır.

Ne var ki artık, yeni bir gelişim aşamasına, eski dönemden, restorasyon döneminden farklı bir aşamaya girdik. Artık inşanın yeni bir dönemini, bütün ekonominin sosyalizm temelinde yeniden yapılanması dönemini yaşıyoruz. Bu yeni dönem, yeni sınıfsal değişikliklere, sınıf mücadelesinin şidddetlenmesine neden olmaktadır. Yeni mücadele yöntemlerini, güçlerimizin yeniden düzenlenmesini, bütün örgütlerimizin iyileştirilmesini ve sağlamlaştırılmasını gerektirmektedir.

Buharin grubunun talihsizliği tam da, onun geçmişte yaşaması, bu yeni dönemin karakteristik özelliklerini görmemesi, yeni mücadele yöntemlerinin gerekliliğini kavramamasıdır. Körlüğü, şaşkınlığı, zorluklar karşısında panik halinde korkuya kapılması bundandır.

 Sınıf Mücadelesi Üzerine

 Sınıf Mücadelesinin Şiddetlenmesi Üzerine

Köylülük Üzerine

NEP ve Pazar İlişkileri Üzerine

Partinin plânı:

Teorisyen Olarak Buharin

Beş Yıllık Plân mı Yoksa İki Yıllık Plân mı?

Ekim Alanları Sorunu

Tahıl Alımı Üzerine

Döviz Rezervleri ve Tahıl İthali Üzerine

PARTİ ÖNDERLİĞİ SORUNLARI

SONUÇLAR

YARIŞMA VE KİTLELERİN EMEK COŞKUSU

FELİX KON YOLDAŞ'A

BÜYÜK DÖNÜŞÜM YILI