KÜTÜPHANE | Stalin

Sosyalizme Britanya Yolu Üzerine

J. V. Stalin

Kopya

Çok Gizli

Stalin Yoldaş’a

Sovyetler Birliğinde tedavi için bulunmuş olan İngiltere Komünist Partisi MK Genel Sekreteri Harry Pollitt sana hitaben gönderdiği mektubunda ona göre bu yıl sonunda olası yaklaşan Parlamento seçimlerinde Komünist Partisi’nin taktikleri konusunda senden görüş rica eder.

H. Pollitt yaklaşmakta olan seçimlerde Komünist Partisi’nin esas taktiksel görevinin Muhafazakarların zaferini önlemek olmalıdır görüşündedir. H. Pollitt Komünist Partisi’nin bu seçimlerde bir sekilde adaylarının sayısını azaltması gerektiğini yazıyor. (bu yılın Şubat’ında yapılan seçimlerde Komünist Partisi 100 aday göstermişti); seçmenlere Patrinin aday göstermediği ve Emek Partisi liderlerinin aday olmadığı yerlerde Emek Partisi’ni destekleme tavsiyesini yazıyor. Bunu yaparken her Emek Partisi adayına İngiltere’deki işçi sınıfı hareketinin başlıca taleplerini (ücretlerin dondurulmasına son verilmesi">

KÜTÜPHANE | Stalin

Sosyalizme Britanya Yolu Üzerine

J. V. Stalin

Kopya

Çok Gizli

Stalin Yoldaş’a

Sovyetler Birliğinde tedavi için bulunmuş olan İngiltere Komünist Partisi MK Genel Sekreteri Harry Pollitt sana hitaben gönderdiği mektubunda ona göre bu yıl sonunda olası yaklaşan Parlamento seçimlerinde Komünist Partisi’nin taktikleri konusunda senden görüş rica eder.

H. Pollitt yaklaşmakta olan seçimlerde Komünist Partisi’nin esas taktiksel görevinin Muhafazakarların zaferini önlemek olmalıdır görüşündedir. H. Pollitt Komünist Partisi’nin bu seçimlerde bir sekilde adaylarının sayısını azaltması gerektiğini yazıyor. (bu yılın Şubat’ında yapılan seçimlerde Komünist Partisi 100 aday göstermişti); seçmenlere Patrinin aday göstermediği ve Emek Partisi liderlerinin aday olmadığı yerlerde Emek Partisi’ni destekleme tavsiyesini yazıyor. Bunu yaparken her Emek Partisi adayına İngiltere’deki işçi sınıfı hareketinin başlıca taleplerini (ücretlerin dondurulmasına son verilmesi, Sovyetler Birliği ile ticaretin artırılması, nükleer silahların yasaklanması, vs.) destekleme talebi sunulacaktır.

H. Pollitt’in sunduğu öneriler çerçevesinde Dış Siyaset Komisyonu Yldş. Suslov’un H. Pollitt’i kabul etmesini ve ona mektubunda değindiği önerilere karşılık SBKP(b) MK’nın aşağıdaki fikirlerini sunmasını öneriyor:

(a) 1950 sonlarında olası Parlamento seçimlerinde KP’nin, seçim öncesi Programı’nda olduğu gibi, tüm seçim kampanyası boyunca geniş bir şekilde Emek [Partisinin-ç.n.] siyasetlerinin Muhazefekarlardan özde farklı olmadıklarını, çünkü bu ve diğer partinin siyasetlerinin yeni bir savaşa hazırlığa yönelik olduğunu, işçi sınıfının ve tüm çalışan kesimlerin yaşam standartlarına saldırı olduğunu, askeri harcamaların işçi sınıfının sırtına büyük bir yük olduğunu ve Emek [Partisi-ç.n.] hükümetinin siyasetlerinin Amerikan Emperyalizmine tabi kılındığını geniş bir şekilde anlatması zorunluluktur. Bu bağlamda Komünist Partisi Emek [Partisi-ç.n.] Parlamento adaylarını desteklemez.

(b) Komünist Partisi Parlamento seçimlerini barış için geniş ve aktif bir mücadele yürütmek, ve seçim platformunu yeni bir savaş tehlikesine karşı mücadelenin temelini oluşturmak amacıyla kullanmalıdır. Daha önceki seçimlerden farklı olarak, barışı koruma ve yeni bir savaş tehlikesi sorununu, İngiltere işçilerinin ve diğer emekçilerin yaşam standartlarını iyileştirme, ücretlerin dondurulmasına karşı, konut krizinin çözümü için, kadın ve erkek işçiler arasında eşit işe eşit ücret için mücadeleleri ile sıkı sıkıya bağlanmalıdır.

(c) KP’nin seçimlerde bağımsız çizgisini korumak ve onu Emek ve Muhafazakar partilerinin programlarından farklı tutmak amacıyla Komünist Partisi daha önceki seçimlere kıyasla daha az sayıda ancak bir dizi seçim bölgelerinde kendi adaylarını göstermelidir.

Emek Partisi ve Muhazefekar Partisi liderlerinin aday oldukları seçim bölgelerinde Komünist adaylar gösterilmeli, KP adayları kullanılarak Emek [Partisinin-ç.n.] siyasetlerinin gerici özü teşhir edilmelidir.

Komünistlerin ve diğer ilerici güçlerin kayda değer etkili olduğu bölgelerde Komünist Partisi özel dikkat göstererek, az seçim bölgesinde dahi olsa Komünist adayların Parlamentoya seçilmesi için gayret göstermelidir.

(d) KP’nin aday göstermeyeceği seçim bölgelerinde KP, Emek Partisi’nin Komünist adayların Parlamentoya seçilmelerini desteklemeyi taahhüt etmesi halinde Emek [Partisi-ç.n.] adaylarını destekleyeceğini ilan etmelidir.

Komünist Partisi’nin bu önerisini Emek Partisi’nin ret etmesi durumunda, seçmenler adına Emek [Partisi-ç.n.] adaylarına barış için savaşacakları ve yeni bir savaş tehlikesine karşı konuşmaları, nükleer silahların yasaklanması talebine destek beyan etmeleri, bu silahları ilk kullanan hükümeti savaş suçlusu ilan etmeleri, Sovyetler Birliği, Halk Demokrasisi ülkeleri ve Demokratik Çin ile daha iyi ilişkiler için mücadele edecekleri, çalışan kitlelerin yaşam koşullarını iyileştirmek için mücadele talep edilmelidir.

Eğer Emek [Partisi-ç.n.] adayı bu önerileri kabul etmeyi ret ederse, böyle bir adayın desteklenmesi ret edilmelidir.

(e) KP bağımsız Emek [particilerini-ç.n.] (Platts-Mills, Pritt vb.) desteklemeli ve barışın korunması, atom silahlarının yasaklanması, Sovyetler Birliği ile ilişkilerin iyileştirilmesi, çalışan halkın yaşam standartlarının iyileştirlimesi (maaş artışları, konut şartlarının iyileştirlimesi, İngiltere’nin Amerikan yanlısı siyasetlerinin mahkum edilmesi vb.) talepleri onların önlerine konmalıdır.

(f) Taban kökenli işçi sendikaları ve kooperatif örgütlerle ve hemde komünist adayları destek için Emek Partisinin örgütleri , bağımsız Emekçiler ve hemde demokratik taleplere destek vereceğini belirten seçmen Emekçilerle seçim ittifakı oluşturma gayreti gereklidir.

(g) Parlamento seçimleri kampanyasının başarılı bir şekilde yütütülmesi ve en önemli görevlerin yerine getirilmesi için İngiltere KP’nin önünde duran en önemli kayda değer şart, partinin kitleler arasında geniş çapta siyasi ve örgütsel çalışma için belirleyici dönemeci gerçekleştirmesi reformism kalıntılarına karşı mücadeleyi güçlendirme, işçi sendikası örgütleri ile bağları güçlendirme, birincil parti örgütlerinin işlerinin ve parti basınının partinin kitlelerle bağlarını güçlendirme ve genişletme amacıyla kararlı reorganizasyonudur.


Yön vermeni rica ediyoruz.


Ekte H. Pollitt’ten mektup

 

SBKP(b) Dış Siyaset Komisyonu Başkanı (imza) (B.Grigoriyan)

 

23 Mayıs 1950

 

Göderilen Kopyalar:

 

Yoldaşlar:

Malenkov

Molotov

Beria

Mikoyan

Kaganovich

Bulganin

 

No. 25-S-849

 

RGASPI, Fond 558, Opis 11, Delo 287, Listy 22-24.

 

Sosyalizme Britanya Yolu Üzerine 2

Sosyalizme Britanya Yolu Üzerine 3

Sosyalizme Britanya Yolu Üzerine 4