KÜTÜPHANE | SOSYALİZMİN ALFABESİ

SOSYALİZMİN ALFABESİ  LEO HUBERMAN

Leo Huberman'in "The ABC of Socialism" (Introduction to Socialism">

KÜTÜPHANE | SOSYALİZMİN ALFABESİ

SOSYALİZMİN ALFABESİ  LEO HUBERMAN

Leo Huberman'in "The ABC of Socialism" (Introduction to Socialism, Modern Reader Paperbacks, New York and London, 1968) adlİ yapİtİnİ, İngilizce aslİndan Alaattin Bigi dilimize çevirmiş ve kitap, Sosyalizmin Alfabesi adİ ile Sol Yayİnlarİ tarafİndan Eylül 1976 (Birinci Baskİ: şubat 1966; İkinci Baskİ: Ocak 1970; Üçüncü Baskİ: Ocak 1971; Dördüncü Basla: Ağustos 1974; Beşinci Baskİ: Nisan 1975; Altİncİ Baskİ: Kasİm 1975) tarihinde, Ankara'da, Çağ Matbaasî'nda. dizdirilip bastİrİlmİştİr.

iÇiNDEKiLER

Önsöz

BİRİNCİ BÖLÜM
KAPİTALİZMİN SOSYALİST AÇIDAN TAHLİLİ

  1. Sİnİf Mücadelesi
  2. Artİ-Değer  Sermaye Birikimi
  3. TEKEL
  4. Gelir Dağİlİmİ
  5. Bunalİm ve Depresyon
  6. EMPERYALİZM VE SAVAş
  7. DEVLET

İKİNCİ BÖLÜM
KAPİTALİZMİN SOSYALİSTÇE SUÇLANMASI

 9. Kapitalizm Verimsiz ve Müsriftir
10. Kapitalizm Akla Aykİrİdİr
11. Kapitalizm Adaletsizdir
12. Kapitalizm Ömrünü Tüketmiştir

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEğİşMEYİ SAVUNANLAR

13. Ütopyacİ Sosyalistler
14. KARL MARX VE FREDRICH ENGELS

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SOSYALiZM

15. Sosyalist Planlİ Ekonomi
16. SOSYALİZM ÜZERİNE SORULAR

Ekonomik sistemimiz kapitalistler olmaksİzİn işleyebilir mi?
İnsanlar kâr teşviki olmadan da çalİşİrlar mİ?

SOSYALİST TOPLUMDA HERKES AYNI ÜCRETİ Mİ ALIR?

SOSYALİZM İLE KOMÜNİZM ARASINDAKİ FARK NEDİR?

SOSYALİZM, HALKIN ÖZEL MÜLKİYETİNİ ELİNDEN ALMAK MI DEMEKTİR?

Sosyalistler sİnİf savaşİ öğütlemezler mi?
Amerika Birleşik Devletleri halkİ, Sovyetler Birliği halkİndan daha iyi durumda değil midir? Bu, kapitalizmin, sosyalizmdendaha iyi olduğunu kanİtlamaz mİ?
SOSYALİZM, ANTİ-AMERİKAN DEğİL MİDİR?

"İnsan tabiatİnİ değiştiremeyeceğimize göre" SOSYALİZM OLANAKSIZ BİR şEY DEğİL MİDİR?

17. ÖZGÜRLÜK
18.
 İKTİDAR YOLU
19. SOSYALİZMİN HAYATIMIZDAKİ ETKİSİ NE OLACAKTIR?