ANA SAYFA | KÜTÜPHANE | LENIN | eserler 9

Eserler 9

RKP(B) XI. PARTİ KONGRESİNİ KAPANŞ KONUŞMASI[94]
2 Nisan 1922
Yoldaşlar! Kongremizin görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyo-
Bir öncekiyle kıyaslandığında bu Kongrenin göze çaıpan birinci
farkı daha büyük birlik-beraberlik">

 ANA SAYFA | KÜTÜPHANE | LENIN | eserler 9

Eserler 9

RKP(B) XI. PARTİ KONGRESİNİ KAPANŞ KONUŞMASI[94]
2 Nisan 1922
Yoldaşlar! Kongremizin görüşmelerinin sonuna gelmiş bulunuyo-
Bir öncekiyle kıyaslandığında bu Kongrenin göze çaıpan birinci
farkı daha büyük birlik-beraberlik, daha büyük bütünlük, daha büyük
örgütsel birliktir.
Sadece bir önceki kongredeki bir kısım muhalefetin küçük bir kısmı
Parti 'nin dışına çıkmıştır.
Sendikalar sorununda, hakeza Yeni Ekonomik Politika sorununda
da Partimizde göriiş ayrılıkları görülmerni§tir, ya da herhangi bir şekilde
hissedilecek ölçüde görülmemi§tir.
Bu Parti Kongresi'nin bize getirdiği esas ve bellibaşlı "yenilik",
durmaksızın Partimizin bunadığını, düşünsel esnekliğini ve tüm organizmasının
esnekliğini yitirdiğini iddia etmiş olan ve haıa da eden düşmanlarımızın
haksız olduklarının canlı kanıtıdır.