KÜTÜPHANE | LENIN

Viladimir İliç Lenin
Karl Marks
Marksizmin Bir Açıklaması ve Kısa Bir Biyografik Özeti


Lenin tarafından Granat Ansiklopedik-Sözlük için Temmuz-Kasım 1914'de yazıldı.
1915 yılında Granat Ansiklopedik-Sözlük'de V. İ. Lenin imzasıyla yayınlandı.
1918 yılında Priobi Yayınevi tarafından, Lenin'in önsözüyle birlikte ayrı bir kitapçık olarak yayınlandı.

 
Karl Marx, Marksizmin Bir Açıklaması ve Kısa Bir Biyografik Özeti
      Önsöz
      [Karl Marx]
          Marksist Öğreti
                Felsefi Materyalizm
                Diyalektik
                Materyalist Tarih Kavramı
                Sınıf Savasımı
          Marx'ın Ekonomik Öğretisi
                Değer
                Artı-Değer
          Sosyalizm
          Proletaryanın Sınıf Savasımının Taktikleri
          Bibliyografya