KÜTÜPHANE | LENIN

V. İ. LENİN

Secme Eserler PDF format

Cilt 1 - Cilt 2  - Cilt 3  - Cilt 4 - Cilt 5 - Cilt 6 -  Cilt 7 - Cilt 8  - Cilt 9  - Cilt 10 -  Cilt 11 - Cilt 12

Secme Eserler HTML (icindekiler listesi) Lenin Secme Eserler 1- Birinci Rus Devriminin on kosullari - Lenin Secme Eserler 2- Bolsevik Parti ici mucadele - Lenin Secme Eserler 3- 1905-1907 Devrimi - Lenin Secme Eserler 4- GERİCİLİK VE YENİDEN YuKSELİŞ YILLARI 1908u1914  -Lenin Secme Eserler 5- Emperyalizm ve Emperyalist dunya savasi - Lenin Secme Eserler 6- Devrim Yili - Lenin Secme Eserler 7- Iktidarin ele gecirilmesinden sonra partinin gorevleri - Lenin Seume Eserler 8- Savas komunizmi - Lenin Secme Eserler 9 -Yeni ekonomik politika ve Sosyalit insa - Lenin Secme Eserler 10- Komunist Enternasyonal - Lenin Secme Eserler 11- Marksizm - Lenin Secme Eserler 12  -Tarim Sorunu Teorileri

 

YENILER - solokul.blogspot.com da bulabilirsiniz

Lenin: K. MARX'IN KUGELMANN'A MEKTUPLARININ RUSuA uEVİRİSİNE uNSuZ

Lenin: Geri Avrupa ve gelişmiş Asya

PARTİ KRİZİ

RKP(B) XI PARTİ KONGRESİ'NE MERKEZ KOMİTESİ'NİN SİYASİ RAPORU

PARTİ'YE YENİ uYE ALIM KOŞULLARI uZERİNE

RKP(B) XI. PARTİ KONGRESİNİ KAPANIŞ KONUŞMASI[

AYNu VERGİ uZERİNE (YENİ POLİTİKANIN uNEMİ VE KOŞULLARI)

proletarya diktaturluğu uağında ekonomi ve politika

Tasfiyeciliğin Tasfiyesi
DEVRİMİMİZ uZERİNE

Devrimin Temel Sorunlarından Biri 1917

Tasfiyeciler Kendilerini Ele Veriyor

MuCADELE BİRLİĞİuNDEN SEN PETERSBURG İŞuİLERİNE VE SOSYALİSTLERİNE

RUSYA SOSYAL-DEMOKRATLARININ BİR PROTESTOSU

Programımızda Ulusal Sorun

NARODNİZMİN SOSYOLOJİSİNİN ELEŞTİRİSİ

Narodnizmin Ekonomik İçeriği ve Onun Bay Struveunin Kitabındaki Eleştirisi

Ekonomik Problemlerin Narodnikler ve Bay Struve Tarafından Ortaya Koyuluşu

Rusya Sosyal-Demokrasisinde Gerileyen Bir Akım

Bir Program Auıklaması Profession de Foi

Secme_Eserler_Cilt-4

GERİCİLİK YILLARI 1908 u 1911

PARTİMİZDEKİ uBİRLEŞME KRİZİ

UZLAŞMACILARIN YA DA ERDEMLİLERİN YENİ FRAKSİYONU uZERİNE[57]

DEVLET İKTİDARININ SOSYAL YAPISI, PERSPEKTİFLER VE TASFİYECİLİK uZERİNE

PARTİ KRİZİNİN uuZuMu

TARTIŞMALI SORUNLAR Legal Parti ve Marksistler

PARTİNİN DURUMU VE GuREVLERİ uZERİNE

REFORMİSTLERİN PLATFORMU VE DEVRİMCİ SOSYAL-DEMOKRATLARIN PLATFORMU

BİRLİK YAYGARASIYLA BİRLİ⁄İN uİ⁄NENMESİ uZERİNE[92]

TROuKİuNİN TASFİYECİ GuRuSLERİ

BİR KEZ DAHA ULUSLARARASI SOSYALİST BuRO uZERİNE VE TASFİYECİLER uZERİNE

ARIM VE KuYLu SORUNU SKVORZOV-STEPANOVuA MEKTUP

BUGuNKu HuKuMETİN (GENEL) TARIM POLİTİKASI SORUNU uZERİNE

1908u1914 YILLARINDA ULUSAL SORUN

uTOPİST KARL MARX VE PRATİK ROSA LUXEMBURG

 

secme eserler  cilt-5

Emperyalizm iuindekiler

Emperyalizm Kapitalizmin En Yuksek Auamasu

Emperyalizm BuYuK GuuLER ARASINDA DuNYANIN PAYLAŞILMASI
Emperyalizm Sosyalist Enternasyonal Kongresi, Bule 1912

Uzaktan Mektuplar_Lenin.pdf

II. Enternasyonalin İflası

AYDIN KESIM UZERINE

Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan Şovenizm

Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı uzerine

Avrupa İşui Hareketi İuindeki Ayrılıklar
Az Olsun, Temiz Olsun

BİR YOLDAŞA uRGuTSEL GuREVLERİMİZ uZERİNE MEKTUP

Bir Yoldaşa Mektup

Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma

BuYuK-RUS ULUSAL GURURU uZERİNE

Devrimin iki uizgisi

Devrimci Maceracılık

Diyalektik Sorun uzerine

Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği

Ekim Devrimi ve kadının kurtuluşu
Gerilla Savaşı

HAREKETİMİZİN ACİL GuREVLERİ

Hİu UZLAŞMA OLMAYACAK MI

INESSA ARMAND a MEKTUP
İŞÇİLERİN PARTİSİ VE KÖYLuLuK

İşÇi Sınıfı ve Yeni-MaltusuÇluk

Jakobenizm Isci sinifini Korkutabilirmi

 

 

SEÇME ESERLER 11

Karl Marks Marksizmin Bir Auıklaması ve Kısa Bir Biyografik uzeti

          Marksist uğreti
                Felsefi Materyalizm
                Diyalektik
                Materyalist Tarih Kavramı
                Sınıf Savasımı
          Marx'ın Ekonomik uğretisi
                Değer
                Artı-Değer
          Sosyalizm
          Proletaryanın Sınıf Savasımının Taktikleri

Marks ve engels arasindaki yazismalar
KARL MARX ÖĞRETİSİNİN TARİHSEL YAZGISI
diyalektik materyalizm

Materyalizm ve ampiriokritisizm

materyalist tarih anlayisinin sorunlari

Sosyalizm ve Din

Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu

marksizmin revizyonizme ve oportunizme karsi mucadelesi

==============

Kurucu Meclis Üzerine Tezler

LENİN RABOCHAYA GAZETAuYA MAKALELER

LENİN RABOCHAYA GAZETAuYA MAKALELER

Lenin - Friedrick Engels

MARKSİZMİN ÜÇ KAYNAĞI VE ÜÇ ÖĞESİ

Marksizm ve Ayaklanma

Marx-Engels-Marksizm

Marksizm ve Revizyonizm
işçi Partisinin Din Karşısında Tutumu
Avrupa işui Hareketi iuindeki Ayrılıklar
Marksizmin Tarihsel Gelismesinin Bazı uzellikleri
Rus Sosyal-Demokrat Hareketi ıuindeki Reformculuk
Avrupa Birlesik Devletleri Sloganı uzerine
Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bulunme
Marksizm ve Ayaklanma - RSDIP(B)'nin Merkez Komitesine Bir Mektup
Dısardan Seyreden Bir Kisinin uğutleri
Kahince Sözler
üçüncü Enternasyonal ve Tarihteki Yeri

Marks-Engels-Kadın ve Aile

Giriş, Joachim Muller

Kadınların Klasiklere Borulu Oldukları Şey, Clara Zetkin

Uzlaşmaz-Karşıt Sınıflı Toplumlarda ualışan Kadının Ezilmesi ve Sumurulmesi uzerine

      Kapitalist Sanayide Kadın Emeği

      Kapitalist Tarımda Kadın Emeği

      Sınıf Savaşımında Kadınlar

Kadının Hak Eşitliği ve uzgurleşmesi uzerine

Aşk, Evlilik ve Aile uzerine

Sosyalizm/Komunizmde Kadının Kurtuluşu

Lenin'den Anılar. Clara Zetkin

 

Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler

Nereden Başlamalıu

Nisan Tezleri

BUGuNKu DEVRİMDE PROLETARYANIN GuREVLERİ[1]

Sorular Yanitlari

Bolsevikler Iktidari Almalidir

Nisan Tezleri

İKTİDAR İKİLİĞİ uZERİNE

TAKTİK uZERİNE MEKTUPLAR[

DEVRİMİMİZDE PROLETARYANIN GuREVLERİ

YOLDAŞLARA MEKTUP

DEVRİMİMİZİN YARATTIĞI YENİ DEVLET TİPİ

TARIM PROGRAMI VE ULUSAL PROGRAM

SOSYALİST ENTERNASYONALDEKİ DURUM

BİLİMSEL BAKIMDAN DOĞRU OLMAK VE PROLETARYANIN SİYASAL BİLİNCİNİ AYDINLATMAK İuİN PARTİMİZİN ADI NE OLMALIu

EVRİMİN uĞRETTİKLERİ

BİR GAZETECİNİN GuNLuĞuNDEN SAYFALAR

SİYASAL DURUM uZERİNE KARAR TASLAĞI

SİYASAL DURUM (DuRT TEZ)

uu BUNALIM

Oportunizm ve İkinci Enternasyonalin uukuşu

Parti urgutu ve Parti Edebiyatı

Proletarya Devriminin Askeri Programı

Proletarya Devriminin Askeri Programı

Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu

Proletarya Diktaturluğu Duneminde Ekonomi-Politika

Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi

Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi

Rusya'da Parti-İui Savaşımın Tarihsel Anlamı

SOSYALİST DEVRİM VE DEMOKRASİ UĞRUNA SAVAŞIM

SOSYALİZMDE ORDU SORUNU

STUTTGART ULUSLARARASI SOSYALİST KONGRESİ
uuuncu Enternasyonal Ve Tarihteki Yeri


Proleter devrim ve dÖnek kautsky

KAUTSKY MARX'I NASIL SIRADAN BİR LİBERAL DURUMUNA DuNuŞTuRuYOR

BURJUVA DEMOKRASİ VE PROLETER DEMOKRASİ

SOMuRuLEN İLE SOMuRuCu ARASINDA EŞİTLİK OLABILİR Mİu

SOVYETLERİN DEVLET uRGENLİKLERİ DURUMUNA DuNMESİNİN YASAKLANMASI

KURUCU MECLİS VE SOVYET CUMHURİYETİ

SOVYET ANAYASASI

ENTERNASYONALİZM NEDİRu

"İKTİSADİ uuZuMLEME" GuRuNuŞu ALTINDA BURJUVAZİ KARŞISINDA UŞAKLIK

Bir Adım İleri, İki Adım Geri

Kongre Hazırlıkları
Kongredeki ueşitli Gruplaşmaların unemi
Kongrenin Başlangıcı. Hazırlık Komitesi Olayı
Yujni Raboui Grubunun Dağılışı
Dillerin Eşitliği Olayı
Tarım Programı
Parti Tuzuğu, Yoldaş Martov'un Tasarısı
İskracılar Arasındaki Bulunmeden unce, Merkeziyetuilik Konusundaki Tartışmalar
Tuzuğun Birinci Maddesi
Haksız Oportunizm Suulamalarının Masum Mağdurları
Tuzuk uzerindeki Guruşmelerin Devamı. Konseyin Kuruluşu
Tuzuk Guruşmelerinin Tamamlanması. Merkez Kurullarına uye uağırma. Raboueye Dyelo Temsilcilerinin uekilişi
Seuimler. Kongrenin Sonu
Kongredeki Savaşımın Genel Gurunumu. Partinin Devrimci ve Oportunist Kanatları
Kongre Sonrası. İki Savaşım Yuntemi
Buyuk Bir Kıvancın Yolunu Ufak Kaygılar Engellenmemelidir
Yeni İskra. urgutlenme Sorunlarında Oportunizm
Diyalektik uzerine Birkau Suz. İki Devrim

Burjuva Demokrasisi ve Proletarya DiktatÖrluğu

Proletarya ve Kuyluluğun Devrimci Demokratik Diktaturluğu

"Paris Komunu ve Demokratik Diktaturluğun Gurevleri" Makalesinin Sonucu

Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği

     Diktaturluk Konusundaki Kaba Burjuva Guruşler ile Marksist Guruşler

Sınıf Savaşımının Liberal ve Marksist Anlayışı

Liberalizm ve Demokrasi Arasındaki Boşanma

Taktik uzerine Mektuplar

     Proletaryanın Devrimimizdeki Gurevleri - Proletarya Partisi İuin Platform Taslağı

      Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi

Yaklaşan Yıkım ve Bu Yıkımı unlemenin Yolları

      Devrimci Demokrasi ve Devrimci Proletarya

Devrimin Temel Sorunlarından Biri

Devlet ve Devrim - Marksist Devlet Teorisi ve Devrimde Proletaryanın Gurevleri

"Demokrasi" ve Diktaturluk uzerine

Komunist Enternasyonal I. Kongresi

uuuncu Enternasyonal ve Tarihteki Yeri

Sovyet İktidarının İki Yılı

Kurucu Meclis Seuimleri ve Proletarya Diktaturluğu

Komunist Enternasyonal II. Kongresinin Temel Gurevleri uzerine Tezler

      I. Proletarya Diktaturluğu ve Sovyetler İktidarının uzu

      II. Proletarya Diktaturluğunun Dolaysız ve Genel Hazırlığını Nasıl urgutlemeliu

SECME ESERLER 7

Devlet ve Devrim

SINIFLI TOPLUM VE DEVLET

DEVLET VE DEVRİM. 1848-1851 YILLARI DENEYİ

DEVLET VE DEVRİM. PARİS KOMuNu DENEYİMİ

ENGELS'İN TAMAMLAYICI AuIKLAMALARI

DEVLETİN SuNMESİNİN EKONOMIK TEMELLERİ

MARKSİZMİN OPORTuNİSTLER TARAFINDAN ALuALTILMASI

Devlet Sverdlov universitesinde Verilen Bir Ders

Marksizmin Bir Karikaturu ve Emperyalist Ekonomizm

GELİŞEN EMPERYALİST EKONOMİZM EĞİLİMİ

P. KİEVSKİ'YE (Y. Piyatakov) YANIT

MARKSİZMİN BİR KARİKATuRu VE EMPERYALİST EKONOMİZM
Savaşa ve "Ata Topraklarının Savunulması"na Karşı Marksist Tutum
"Yeni uağı Anlayışımız"
Ekonomik Tahlil Nediru
Norveu urneği
"Bircilik ve İkicilik"
P. Kievski'nin Ortaya Attığı ve uarpıttığı uteki Siyasal Konular
Sonuu. Aleksinski Yuntemleri 

EMPERYALİST SAVAŞTA KENDİ HuKuMETİNİN YENİLGİSİ uZERİNE

Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bulunme 1

Emperyalizm ve Sosyalizmdeki Bulunme 2

Proletarya Devrimi ve Dunek Kautsky

proleter devrim ve dunek kautsky

KAUTSKY MARX'I NASIL SIRADAN BİR LİBERAL DURUMUNA DuNuŞTuRuYOR

BURJUVA DEMOKRASİ VE PROLETER DEMOKRASİ

SOMuRuLEN İLE SOMuRuCu ARASINDA EŞİTLİK OLABILİR Mİu

SOVYETLERİN DEVLET uRGENLİKLERİ DURUMUNA DuNMESİNİN YASAKLANMASI

KURUCU MECLİS VE SOVYET CUMHURİYETİ

SOVYET ANAYASASI

ENTERNASYONALİZM NEDİRu

"İKTİSADİ uuZuMLEME" GuRuNuŞu ALTINDA BURJUVAZİ KARŞISINDA UŞAKLIK

Ne Yapmalı?

"Eleştiri uzgurluğu" Ne Demektiru

"Eleştiri uzgurluğu"nun Yeni Savunucuları

Teorik Mucadelenin unemi Konusunda Engels

Kendiliğinden-Gelme Kabarmanın Başlangıcı

Kendiliğindenlik ununde Eğilme. Rabouaya Mysıl

Siyasal Ajitasyon ve Bunun Ekonomistler Tarafından Sınırlandırılması

Siyasal Teşhirler ve "Devrimci Eylem Eğitimi"

Ekonomizm ile Terurizm Arasındaki Ortak Yan Nediru

Demokrasi Uğruna Mucadelenin uncusu Olarak İşui Sınıfı

EKONOMİSTLERİN İLKELLİĞİ VE DEVRİMCİLER uRGuTu

İlkellik Nediru

İlkellik ve Ekonomizm

İşuiler urgutu ve Devrimciler urgutu

urgutsel ualışmanın Kapsamı

"Komplocu" urgut ve "Demokratuılık"

Bir Gazete Kolektif Bir urgutleyici Olabilir miu

Bize Gerekli Olan Nasıl Bir urgutturu

Ne Yapmalıu'ya İlişkin Bir Duzeltme
 

Sosyalizm ve Savaş

BUGuNKu SAVAŞ EMPERYALİST BİR SAVAŞTIR

MARX VE ENGELS'E YAPILAN YANLIŞ ATIFLAR

II. ENTERNASYONALİN ÇÖKÜŞÜ

SOSYAL-ŞOVENİZM TASTAMAM BİR OPORTuNİZMDİR

BURJUVAZİ VE SAVAŞ

İŞÇİ SINIFI VE SAVAŞ

ENTERNASYONALİN YENİDEN KURULMASI

MUHALEFETİN DURUMU

MENŞEVİKLER VE BOLŞEVİKLER MARKSİZM VE TASFİYECİLİK

MARKSİZM VE SOSYAL-ŞOVENİZM

PARTİMİZİN GuREVLERİ

 

 

SECME ESERLER 9

SENDİKALAR, MEVCUT DURUM VE TROCKİ YOLDAŞIN HATALARI UZERİNE

YENİ EKONOMİK POLİTİKA VE SOSYALİST  İNŞA

RKP(B) XL PARTİ KONGRESİ'NE MERKEZ KOMİTESİ'NİN SİYASİ RAPORU

RKP(B) XL PARTİ KONGRESİ'NE MERKEZ KOMİTESİ'NİN SİYASİ RAPORU 2

PARTİ KRİZİ"

PARTİ'YE YENİ ÜYE ALIM KOŞULLARI ÜZERİNE

RKP(B) XI. PARTİ KONGRESİNİ KAPANIŞ KONUŞMASI

secme eserler 10- enterasyonal

"Sol" Komunizm, Bir uocukluk Hastalığı

Rus Devriminin Uluslararası Kapsamından Hangi Anlamda Suz Edilebiliru

Bolşevik Başarının Temel Koşullarından Biri

Bolşevizm Tarihinin Bellibaşlı Aşamaları

İşÇi Hareketi İÇinde Hangi Duşmanlara Karşı Mucadelede Bolşevizm Gelişmiş, GuÇlenmiş SavaşÇı Niteliğe Varmıştıru

Devrimciler Gerici Sendikalara Girip Mucadele Etmeli midirleru

Burjuva Parlamentolara Katılmak Gerekir miu

HiÇ Uzlaşma Olmayacak mıu

Doğru unkoşullardan Hareket Ederek Varılan Yanlış SonuÇlar

İNGİLTERE'DE "SOL" KOMÜNİZM

LENIN SOL KOMUNIZM COCUKLUK HASTALIGI Bazı Sonuclar

LENIN SOL KOMUNIZM COCUKLUK HASTALIGI  ALMAN KOMÜNİSTLERİNİN BÖLÜNMESİ

 

Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları

İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İşuilerin Yozlaştırılması

ulu Şovenizm, Yaşayan Sosyalizm

Alman Sosyal-Demokrasisi ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Sosyal-Şovenistlerin Safsataları

Platonik Enternasyonalizmin uukuşu

Sosyal-Şovenizme Karşı Savaş uzerine

Yanlış Bir Bayrak Altında

Barış Sorunu

Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı

Enternasyonalist Suzlerin Gerisine Gizlenen Sosyal-Şovenist Siyaset

ULUSAL SORUN uZERİNE ELESTİRİCİ NOTLAR

Ulusal Sorun uzerine Tezler

Ulusal Sorun ve Sumurgeler Sorunu uzerine Tezlerin un Taslağı

"Kulturde Ulusal" uzerklik

MARKSuZM Mu, PRUDONCULUK MUu

UlusAL SORUN (-yavas acilimlar icin)

Ulusal Sorun uzerine Eleştirici Notlar

         Diller Sorununda Liberaller ve Demokratlar

         "Ulusal Kultur"

         "Ulusal uzumleme" Umacısı

          uUlusal Kultur uzerkliği"

          Ulusların Eşitliği ve Ulusal Azınlığın Hakları

           Merkezileşme ve uzerklik

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı

           Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etmesi Nediru

           Sorunun Somut Tarihsel Konumu

           Rusya'da Ulusal Sorunun Somut uzellikleri ve Bu ulkede Burjuva Demokratik Dunuşum

           Ulusal Sorunda "Pratik Olma"

           Ulusal Sorunda Liberal Burjuvazi ve Sosyalist Oportunistler

           Norveu'in İsveu'ten Ayrılması

           Uluslararası Londra Kongresi (1896) Kararı

           utopyacı Karl Marx ve Pratik Rosa Luxemburg

           1903 Programı ve Programın Likidaturleri

           Sonuu

Buyuk-Rus Ulusal Gururu uzerine

Ulusal Politika uzerine

Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)           

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı uzerine Bir Tartışmanın uzeti

           Marksizm mi, Prudonculuk muu

           Hollanda ve- Polonya Sosyal-Demokrat Enternasyonalistlerinin Tutumunda uzel ve Genel

Ulusal Sorun uzerine Suylev

Ulusal Sorun ve Sumurgeler Sorunu uzerine Tezlerin İlk Tasarısı

Uluslar ve Sumurgeler. Komisyonunun Raporu

["uzerkleştirme" uzerine Notlar]

         

UlusAL SORUN- (tum yazlar iki sayfada)

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı-

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı-