ANA SAYFA | KÜTÜPHANE | LENIN | IKI TAKTIK

Viladimir İliç Lenin Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği[1]

Haziran-Temmiz 1905

[Türkçesi: Lenin'in Deux Tactiques de la Social Démocratie dans la Révolution Démocratique (Edition Sociales Internationales">

 ANA SAYFA | KÜTÜPHANE | LENIN | IKI TAKTIK

Viladimir İliç Lenin Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği[1]

Haziran-Temmiz 1905

[Türkçesi: Lenin'in Deux Tactiques de la Social Démocratie dans la Révolution Démocratique (Edition Sociales Internationales, Paris 1934) adlı yapıtından Muzaffer Ardos tarafından çevrilmiş ve Two Tactics of Social-Democracy in the Democratic Revolution (PP, Moscow 1970) basımı esas alınarak "Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği" adı ile Sol Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Beşinci baskı, Kasım 1978.
Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.