KÜTÜPHANE | LENIN

Viladimir İliç Lenin Alman Sosyal-Demokrasisi
ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
[82]

1915'te yazıldı

İlk kez 1937'de Lenin Miscellany XXX'da yayınlandı. [Türkçesi: Lenin: Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları">

KÜTÜPHANE | LENIN

Viladimir İliç Lenin Alman Sosyal-Demokrasisi
ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
[82]

1915'te yazıldı

İlk kez 1937'de Lenin Miscellany XXX'da yayınlandı. [Türkçesi: Lenin: Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları, Sol Yayınları, Ekim 1993, İkinci Baskı, s: 171]
Eriş Yayınları tarafından düzenlenmiştir.      ALMAN Sosyal-Demokrat Partisi, İkinci Enternasyonalin en güçlü, en etkin partisiydi. İşte bundan ötürüdür ki, o parti, bir yandan, İkinci Enternasyonalin çöküşünde en büyük sorumluluğu taşımaktadır, bir yandan da örnek ve deneyim olma niteliği, Enternasyonalin çöküş nedenlerinin araştırılması ve o partiyi boğazlayan oportünizmle savaşın yol ve yöntemleriyle gereklerinin tahlil edilmesi bakımından çok büyük önem taşımaktadır.
      Alman Sosyal-Demokrat Partisini boğazlayan ve ulusal liberal-işçi partisi haline dönüştüren oportünizm, 1914-15 savaşında sosyal-şovenizm olarak kristalleşmiştir. (sayfa 171)


      1915'te yazıldı
      İlk kez 1937'de
      Lenin Miscellany XXX
'da
      yayınlandı.
     
      Collected Works,

      vol. 41, s. 355-356.


Açıklayıcı Notlar


[82] Bitmemiş bir makalenin başlangıcı olduğu görülüyor. -171.