KÜTÜPHANE

 Iraklı Aydınları Kim Öldürdü?
 

KÜTÜPHANE

 Iraklı Aydınları Kim Öldürdü?
 (David Hoskins - tarih: 20.02.2006 01:50 )
IRAKLI AYDINLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİN ARKASINDA MOSSAD MI VAR?

İşgal karşıtları, Iraklı aydınların sistematik olaral yokedilmesini ve Irak'ı zayıflatmak için iyi organize edilmiş operasyonların işgal güçlerinin cinayet işlemelerine uygun zemin hazırladığına inanıyor.

İnsan Hakları Gözlemci Raporlarına göre ABD işgali başladığından bu yana Irak'ta 1000'den fazla aydın ve bilim adamının vurularak öldürüldüğü polis kayıtlarına geçti. ABD Dış İşleri Bakanlığı üniversitelerde yüzlerce profesörün öldürüldüğünü doğruladı.

Ülkedeki genel direniş öncelikle işgalci İngiliz-Amerikan askeri güçleri ve onlarla işbirliği yapan Iraklı asker ve polisleri hedef aldığı için Barışsever akademisyenlerin vurulması Irak direniş hareketinin hedef kapsamının dışında kalmaktadır.

Akademisyenlerin öldürülmesinden sorumlu olan kişilerin yada bir grubun, geniş bir hedef kitlesinin özel istihbarat bilgilerine ulaşabilecek teknik donanıma sahip olmasını gerektirmektedir.

Iraklı entelektüellere yapılan ilk saldırı ABD askeri güçlerinin bilim insanı, öğretmen, profesörler ve araştırmacıdan oluşan 15,500 kişiyi Baas Partisine üye olmakla suçlayarak görevlerinden tasfiye etmesi ile başladı.

Önde gelen bir çok uzmanın görevinden ayrılması ve başka ülkelere iltica etmesi Irak'taki düzenin bozulmasına ve işgal kuvvetlerinin ülkede kalma amaçlarına ciddi oranda katkı sağladı.

London Times'ın 15 Eylül 2004 tarihli Yüksek Öğrenim ekinde yer alan bir makalede Iraklı akademisyenler arasında Irak'taki entelektüel hayatın yok edilmesine ilişkin planlı çabaların olduğuna dair yaygın bir inanış olduğuna dikkat çekiliyordu.

Soğukkanlılıkla işlenen cinayetler bu kampanyanın gerçek sorumlusunun kim olduğuna ilişkin ciddi kuşkuları arkasında bırakıyor. Irak direniş hareketi olaylardan sorumlu olduklarına ilişkin iddiaları yalanlıyor ve Irak'ı işgalden kurtarılması için mücadele edenlerin bu denli geniş çapta cinayet işlemek için hiçbir nedeni bulunmadığını söylüyorlar.

Irak Yüksek Eğitim Bakanlığına bağlı Araştırma ve Geliştirme Bölüm Başkanı Usame Abid El-Mecid Iraklı bilim adamlarına karşı sürdürülen şiddet hareketlerinin sorumlusu olarak İsrail gizli servisini MOSSAD'ı suçluyor.

Filistin Haber Alma Merkezinin Haziran 2005 tarihli raporunda, ABD askeri güçleri ile işbirliği yapan MOSSAD'ın 530 Iraklı bilim adamı ve profesörün öldürülmesinden sorumlu olduğu iddia ediliyor.

Hiç kuşku yok ki Mossad'ın önde gelen Iraklı aydınların öldürülmesi için hem nedeni ve hem de çıkarı var. İsrail İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Metsada adında Özel Operasyonlar Bölümü cinayet, sabotaj ve paramiliter planların gerçekleştirilmesi görevini yürütüyor.

Israil'in Irak'ta karıştığı suç olaylarının uzun tarihi 1981'de Bağdat'ın 15 km dışında bulunan ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmiş bir nükleer enerji santralinin bombalanmasına kadar uzanıyor.

İşgalci güçler olarak ABD ve İngilterenin Iraklı bilim adamı ve akademisyenlerin öldürülmesinden sorumlu olması bir yana, yarattıkları güvensiz ve tehlikeli ortamlarda Irak'lı aydınları yaşamaya zorladıklarıda bir gerçektir.

Baas'ın politikalarının bir kısmını eleştirmesiyle tanınan profesör Dr. Said Cevat geçenlerde " Gerçeği söylemek gerekirse Saddam Hüseyin zamanında öğrencilerimizle özgürce konuşabiliyorduk, ama şimdi bir çok kişi korktuğu için bunu söylemek istemiyor." dedi.

Yazar : David Hoskins
Kaynak : www.workers.org/Ülkede Özgür Gündem
Çeviren : İnci Çakır