KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE

Topraksız Köylüler Hareketi: MST'nin Brezilya Halkına Bildirgesi

Brezilya Halkına Bildirge MST'nin 4. Ulusal Kongresinde çok özenle hazırlanmıştır. Bu Kongrede yapılan tartışmaların bir sonucu olarak Brezilya toplumunun tüm örgütlü kesimlerine yollanan bir mesaji temsil eder. Çok büyük ve sevgili Brezilya'mızın her tarafından kadın ve erkek yoldaşlar, Brasil'de ulusun 23 eyaletinden gelen 11 binden fazla- kırsal alandan gelen kadın erkek, çocuk, genç yetişkin, fedakarlıklarını sevinçlerini ve umutlarını paylaşıyorlar- delegeyle birlikte kamp kurduk. MST'nin 4. kongresi için yeniden birleştik. Ülkemiz ağır bir kriz içinde yüzmektedir. Fakat kriz herkesi etkilememektedir. Zenginler sömurerek cok daha fazla para kazanmayı sürdürmektedirler. Büyük Çok Uluslu Şirketler milyarlarca doları ana ülkelerine göndermektedirler. Fakat yaşamak için alınterlerini dökenler için yaşam koşulları giderek ağırlaşmaktadır. Çalışanlar cok az kazanmaktadırlar, gençler icin okullarda eşitlik yok, üniversiteler halka kapalı ve artık ucretsiz değiller. Birçok insan büyük şehirlerin kenar mahallelerinde yaşamak için kırsal kesimde yaşadıkları yerlerden ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Şehirlerde de sefalet ve şiddetle karşılaşıyorlar. Bunun Nedenleri nedir? Toplumumuzun surekli olarak adaletsiz olduğu doğrudur. Herhangi bir kapitalist ülke gibi yoksular herzaman sömürülüyorlar ve alçaltılıyorlar. Zengin sınıf her zaman daha daha fazla kazanıyor, her zaman halkı baskı altında tutuyorlar ve uluslararası sermayenin çıkarlarına boyun eğiyorlar. Fakat 1994'ten beri, Fernando Henrique Cardoso hükümetinin neoliberal politikaları ile birlikte sorunlar cok daha fazla keskinleşti. Bu politikalar sadece uluslararası şirketler ve bankalarin çıkarlarını temsil ediyorlardı. Bunlar icin hükümetler yüksek faiz oranlarını ve mali yardımları garanti etmeliler. konuşmak kafidir: Geçen yıl hükümet ulusal butçe hizmetlerinin % 64'unu iç ve dış borçların faizlerine ödemeye ayırdı. Tum sosyal problemlere rağmen Brezilya'yı yöneten seçkinler her yıl 50 milyar doları göndermeye cesaret ettiler. bu nedenle eğitim, sağlık, toplu taşıma, sosyal konutlar ve yeni işler için para yok. Tarımdaki koşullar hala cok daha ağırdır. Cordosa yonetimi çokuluslu sirketlerin tarımsal pazarın kontrolunu elinde tutacağı, tarımsal üretim depolamasini kontrol altında tutmasına müsade edecek tarımsal sanayi oluşturarak, kırsal bölgeleri ilaçlama yöntemi ile çalışan ihracata yönelik büyük mülkler oluşturarak "modernleştirmek" istiyor. teknolojik gelişme ve araştırma merkezlerini kapatmış. Bu suretle tüm insanlığın mülkü olması gereken bilimsel sonuçlar kendi araştırma merkezlerine sahip olan ÇUŞ'lar tarafından tekelleştirilmektedir. Şimdi aynı hükümet ÇUŞ'ların üstünde bioteknik araştırmaların kontrolünü elinde tutup kar marjlarini arttırmakla ilgileniyorlar. hicbir denetime tabi olmadan genetik olarak yonlendirilmiş bitkiler ve gıda maddeleri üretebilecekler ve o bu suretle çevre, çiftci sağlığı ve tüketiciler tehlike içine duşecekler. Bunlardan cok daha ciddisi küçük çiftcilerin ve tüketicilerin muazzam sömürüsü ve spekülasyonlar, hükümet gıda ürünleri stoklarını düzenlemeyi sona erdirecek. Bunlarda aynı zamanda ÇUŞ'lar tarafından tekelleştirilmiş olacaklar.Nufus şimdi bu şirketlerin çıkarlarının rehinesi olmuştur.

Politikanin içinde hergün kamu fonlarının ve mülklerinin zimmete geçirilmesi ve ruşvete ilişkin haberle görünüyor. giderek tüm zamanlarda sadece kamu paralarını kendilerine çeken, uyuşturucu ve mal kaçakcılığı ile zenginleşen egemen sınıfların büyüyen bir sektörü var. Bu sektörler öyle güçlüdürlerki yüksek mahkeme yargıçlarını, miletvekilerini, askeri polis komutanlarını, senatörleri, gazete sahiplerini, bankerleri, askeri personeli hatta eski başkanlık sarayı sekreterinide kapsamaktadir. Ve yonetimin sağ kanadının Sau Poulo Sanayi bolgesinin inşasi için ayrılan 169 milyon reais çalınmasından sorumlu tutuluyor.

Ülkemiz kayıp bir davamıdır?

Öyle olduğuna inanmiyoruz. Bununla birlikte Brezilya halkı tarihsel haklarını kazanmak mücadelesi için ayaklanmalı, kendini örgütlemeli ve sokaklara çıkmalıdır. Brezilya için başka bir projeyi inşa etmek mümkündür.- halkın gereksinimlerine yönelecek bir halk projesi- bunun için radikal değisimler gereklidir. kendilerini zenginleştirerek halkı soyanları, ÇUŞ'ları ve bankaları durdurmalıyız. Dış borçları yeniden ödemeyi reddetmeliyiz. Mali sistem ve faiz oranları kontrol altında tutulmalı. Bankaların sermayeyi spekulasyonlarda değil de finans üretiminde kullanmasından emin olmalıyız. Dış borçlar yeniden görüşülmeli ve kamu bütçesinde tarım eğitim ve sağlığa öncelik verilmelidir. Halkın lehine Brezilya'lılar tarafından yonetilecek olan ekonomi politikasının kontrolunu yeniden ele almalıyız. Bu suretle IMF ile anlaşmalar iptal edilmeli, yeni bir tarımsal modelle tarım reformu gerçekleştirilmelidir. Ancak bir tarım reformu kırsal bölgelerde yaşayanlar için bir gelecek ve çiftciler içinde garantili bir gelir saglayabilir.

Bankalara ve Denizasirilara gönderilmeyecek kaynaklarla iş alanı yaratmak için, halkın satınalma gücünü yükseltmek için Ulusal Sosyal Yatırım Fonu kurulmalı. Her Brezilya'lının toprağa, işe, eşit kamu okullarına ve besinlere sahip olmasi için hicbir ekonomik ve sosyal neden yoktur. Fakat yonetimi degistirmeye, ekonomi politikalari uzerinde yeniden dusunmeye, guclu cikar cevrelerine meydan okumaya cesaret etmeliyiz.

bölgesine gözlerini diken ABD'nin yeni sömürgesi olmaya mahkum olacağız.

Bunun için topraksız kırsal işcilerin sosyal hareketi olarak Tüm Brezilya halkının örgütlerine kendilerini örgütlemeleri ve bu değişimleri sağlamak için mücadele etme cağrısı yapıyoruz. hükümetin üst düzey görevlilerinide içine alan Rüşvet ve yolsuzluk davalarını soruşturmayı, bir CPI komisyonun(resmi soruşturma komisyonu) kurulmasına ihtiyacımız var. Dış borçların ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Eylülün 2'sinden 7'sine kadar sürecek olan Ulusal Hafta boyunca herkesin katılacağı bir refarandum yapılmasını öneriyoruz. Gelecek seçimlerde bu hükümeti ve zenginleri yenmeliyiz. HALK Projesini gerçekten pratiğe dökecek ilerici adayları seçmeliyiz. Her evde, her işyerinde her okulda her sendikada her kilisede Brezilya için HALK PROJESİNİ tartışmalıyız ve mücadeleyi sürekli kılmalıyız.
Her sosyal kazanım kitlelerin mücadelesi ile halk mücadelesi ile kazanılmıştır. Brezilya halkı ile birlikte Halk Projesini- bu proje ulusal egemenliğimizi, onurumuzu ve tüm halkın gerçek varlığını yeniden kazanmasını sağlayacaktır.- inşa etmeyi umuyoruz.

Sımsıkı kucaklarız! Dayanışma duygularımızla!
MST'nin 4.Ulusal Kongre Delegeleri
Brasilia-DF, 11 Agustos