KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE

KOLOMBIYA TOPLUMUNUN KATILIMIYLA ELN ve ULUSAL HÜKÜMET ARASINDAKİ TOPLANTI

Cenova, 23 Temmuz 2000

Antoni Garcia'nın konuşması

Bir düşünce olarak önerilen Ulusal Konsensüs, toplumun her bölümü, her bireyi yada grubunun kendi toplum, toplumsal kriz ve gelecek görüsüne sahip olmasından, ülkenin farklı perspektiflerdeki bakış açılarının olduğunun bilinmesinden doğmaktadır. Mantıklı düşünüldüğünde, projenin temelini oluşturan kriz içindeki Kolombiya toplumunda bu görüşlerin uygulanıp uygulanamayacağını ancak farklı kesimler tarafından formüle edilen bu görüşler ifade edildiğinde görebiliriz.. Kolombiya toplumundaki krizde birçok faktör olduğuna inanmamız yüzünden bir bütün olarak krizi anlamak ve çözümleyebilmek için diyalog ve tartışma için bir alan yaratmak gereklidir. ayrıca içinde bulunduğumuz küreselleşen bir dünyada gelecek için uygun bir proje bulamazsak çok uzun süre önce başladığına inandığımız sorunlardan dolayı düzenlenebilir bir ülke olarak mahkum edileceğiz. Bu örnekleri kıtamızda ve dünyanın diğer yerlerinde görebiliriz ve bu bizim için esaslı bir karışıklık olacak: Bizim görüşümüze göre ulus olarak uygun bir gelecek projesi sahip olamazsak tarihin çöplüğünde kalmaya mahkum olacağız.

Ayrıca elbette krizin büyüyerek sürmesinde bir çok faktörün rol oynadığına inanıyoruz. Devlet için net bir model yok. Böyle köklü bir sorunda sivil toplumun kendisini nasıl ifade edeceğinde bir netlik yok, halbuki sivil toplumun güçlü bir temelde örgütleniyorsa etkili olabileceğine inanıyoruz. Devletin krizi çözme denemesinde basarisiz olduğuna inandığımızdan dolayı bütün toplumsal kesimler tarafından oluşturulan toplumsal projelere saygı duymasını ve toplumsal yükümlülüklerini yerine getirmesini devletten talep edebiliriz. Sadece gerçek bir barış politikasını değil diğer temel alanlardaki politikaları da inşa etmekte başarısız olan beş hükümete sahibiz.
Reform politikalarını tekrarlayan hükümetleri gördük. Ve ayni hataları yapmaktan çekindiğimizden beri bu oldukça rahatsız edicidir.; Eğer bu hükümet de başaramazsa bir sonrakinin hangi politikalara yöneleceğini yada tartışmaya nereden başlayacağımızı beklemeyeceğiz.

Şöyle ki silahlı çatışmalardaki kararlılıkla Kolombiya toplumundaki krizin çözümün el ele gitmesi gerektiğini deklere ettiğimiz iki konuyla ilişkilendirdik. Kolombiya içinde yüzdüğü toplumsal krizin üstesinden gelmeyi başardığında çatışmada çözülmüş olacak. Bize göre Kolombiya toplumu kendini bir toplumsal konsensüs temelinde örgütlemeyi tasarladığında, kendini yeniden örgütleme yönetimi gösterdiğinde ancak bu mümkün olacak.Ve bu da ortak amaçlar anlamına geliyor. Çünkü toplumun her bölümü kendi görüsüne sahip. Biz sık sık şu sloganı duyuyoruz: Kolombiya'yı değiştirmek istiyoruz. Biz diyoruz ki özellikle herhangi biri için yada ELN için bu sadece bir slogan değildir. Tersine bu slogan tüm Kolombiyalıların dileğidir. Bu sloganın herkes tarafından benimsenmesini öneriyoruz. Buda konsensüs projesinin başlama noktası olmalı, çünkü herkes Kolombiya'nın değişmesi gerektiğini düşünüyor. Bu değişimi sağlayacak olan, yön, Özel bir anlaşma temeli üzerindeki toplumsal kavrayış olmalı. Hangisi çok az olmalı; fakat bu bir geçiş toplumunu mümkün kılmalı , demokrasiye, refaha ve sosyal adalete, kurulacak olan toplumda herkesin değerine saygı gösterilmeli, şüphe değil çok farklı seçenekler olacak. Fakat geçiş toplumu bu farklılıkları şiddet dişi yöntemlerle çözmek için gerekli mekanizmaları ve araçları üretmeli, Diyalog bir toplumsal temel oluşturmalı. Gelecek için istediğimiz budur.

Bu konsensüse ulaşıldığında , farklı toplumsal kesimlerin nasıl bir toplum istediklerine dair kendi görüşlerine ve bazı kesimlerin hükümetten ve bizden daha iyi fikirlere sahip olduklarına inanıyoruz. Yeni toplumun tasarlanabileceğine inanıyoruz, Tüm sosyal güçlere, sosyal örgütlere, politik örgütlere, uzman kurumlara, üniversitelere entelektüellere, kültür , sanata - başka bir şey Kolombiya toplumunun bütün bölümleri katılabilir-. Kolombiya toplumuna yönelik planlar sadece politik partilerin formülasyonlarıyla sürdürülemez, bu hatalıdır, politik partilerin planları bir bütün olarak ülkeye birliği getirmeyi başaramadılar.

Bizim için, ülkenin bir görüsü ve barış stratejisini inşa edebilmeye başlamak istediğimiz yerdeki görüsü yaratıp yaratamadığımızdan beri bunları düşünmek önemlidir. Barış için ulusal konsensüsü yaratmanın yeni bir toplumsal modelin başlama noktası olacağına inanıyoruz, ve yeni toplum bir program yada soyut vaatler olarak yalnızca kağıt üstünde kalmayacak. Bu konsensüsün inşasını sağlayacak temel konuları tartışmak ,bu konsensüsü inşa etmek, anlaşmaya çalışmak için Kolombiya toplumun tamamının temsilcileri, oluşturacağımız Ulusal Konvansiyonda yer alacak. Fakat Ulusal Konvansiyon bırakılabilecek konular üzerinde olduğu zaman onlar gibidir, Geçiş toplumunun inşasını mümkün kılan değişimleri yerine getireceğiz ve araçları sağlayacağız. Üzerinde anlaşılan bu konsensüs Ulusal Konvansiyonun üzerinde olduğu zaman Kolombiya'nın değişimi anlamı taşıyan Büyük Ulusal Uzlaşma olarak adlandırmalıyız.

Kolombiya'da değişimi sağlayacak asil aracın Ulusal Seçmen Toplantısı olduğuna inanıyoruz. Bundan dolayı Ulusal Uzlaşma diğer aktör ve başrol oyuncularını da , Ulusal Seçmen Toplantısına katılması mümkün olanlarda kapsayacak. Bu Ulusal Uzlaşma, Ulusal Seçmen Toplantısının biçimini ve faaliyet alanını tanımlamayı, katılımcıların ve hazırlayıcıların seçimi ve görevlendirilmesi yöntemini mümkün kılacak.

Bu Ulusal Seçmen Toplantısının temelleri üzerinde toplumun demokratikleştirilmesi, yeni bir toplumsal modelin tanımlanması, bu yeni modelin ne anlama geldiğini hükümetin doğru açıklamasından emin olunması, medya , askeri , ekonomik , politik güç gibi farklı güçlerin yeniden yapılanmasını da içine alan Kolombiya toplumunun yeniden inşasına başlaması mümkün olacaktır. Devlet ve hükümet tarafından saygı gösterilen asla tersi olmayan bir toplumsal model.

Ayrıca bu toplumsal modelle uyumlu olan bir ekonomik modelin de benimsenmesi asla tersi değil. Bize göre, Eğer ekonomi insancıllaştırılamazsa demokratik bir toplumu başarmak çok zordur ve bunun sadece ELN'nin değil bir çok insanin düşündükleri ile olacağına inanıyoruz. Toplumsal ve politik örgütlerle, halk şahsiyetleri, entelektüeller ve medyayla yapmış olduğumuz tartışmalarda, bu fikirleri tartıştığımızdan dolayı bu fikirlerin sadece onların fikirleri olduğuna inanmıyoruz. Tüm bu fikirler bizi destekleyen ve daha da geliştirilmiş olan fikirlerdir. Bizim için toplumun yeniden inşa sistemi asıl konudur ve önerdiğimiz gibidir. Bu sistem Ulusal Konvansiyonun yerini aldığı ayni alanda ilerleyecek. Ayrıca ayni anda ve paralel olarak ayni amaçlarla, toplumun istediği benzer adımlarla ayni yönde ilerleyip ilerlemediğini görme niyetiyle hükümetle görüşmeler sürecek. Sistemi bozmaksızın ne yapılması gerektiğin de hemfikiriz. Gelişmesi için toplumun demokratikleşmesi nasıl düzenlenecek? Ulusal uzlaşmaya ulaşmak için ne yapılmalı?

Bu ulusal konsensüs için bilinen öneri tanımamızın temelidir. Bu önerileri bitmiş olarak değerlendirmiyoruz, öneriler her zaman geliştirilebilir ve zenginleştirilebilir. Fakat dengeli bir toplumsal yapı, toplumun yeniden örgütlenmesi barış yolundaki anlaşma için temel bileşenleri bize sağlar. Yasadışı koşullar ve mücadele, diyalogu sağlamanın ve diyalogun engellenmesinde bizim ülkemizin tipik zorlukları nedeniyle bütün bu önerileri sık sık doğrudan konuşma sansına sahip olmasak ta sizinle birlikte yapmalıyız. Geldiğiniz ve taslak halinde olan tüm bu düşünceleri dinlediğiniz için hepinizi selamlayarak teşekkür ediyorum. Fakat bu söylediklerimin anlamı ne istediğimizi bilmediğimiz anlamına gelmez.

Çok çok teşekkürler.

http://www.web.net/eln
Sayfasından İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiştir.