KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE

CONAIE Ekvator Yerli Halklar Konfederasyonu

Modern Dünya'da, Yerli Sesinin Temsilcisi CONAIE 1986'da kurulduğundan beri, Ekvator toplumunun merkez sahnesindeki pozisyondan görece uzak tutulan Ekvator yerli halkının öncüsüdür.Çok uzun zamandan beri inkar edilen yerli halkın politik sesi olmayı, hızla değisen dünyada onların amaçlarını ve gereksinimlerini ifade etmenin temsilcisidir. "Şu anda bulunan doğal kaynakların büyük bir bölümünün yerli toprakları üzerinde olması bir tesadüf değildir. Öncelikle Beyaz Dünya kendi çevresini yıktı, sonra son toprak parçasınını bizden istemeye geldiler ve korumakla yükümlü olduğumuz yeryüzünü onlar bizden aldılar." Luis Macas Eski CONAIE baskanı

Ekoloji
Yerli halk olarak kendimizi çevrenin bir parçası olarak görüyoruz. Geleneksel yaşam tarzımız doğayla uyum içinde yaşayabilaceğimizi bize gösteriyor. Fakat bugün yurdumuz hızla yokoluyor. Kıyılarda, dağlarda, Amazonlarda gelişiguzel ağaç kesilmesi, madencilik ve böcek ilacı kullanımı cevreyi tehdit ediyor. Amazonlardaki petrol çıkarımı Tetete ve Zaparo halklarının soyunu tükenmesine neden olmuştur ve halada yerli halkları tehdit etmeye devam etmektedir.

CONAIE Batı bilimi ile geleneksel kültürün harmanlandığı, çevreyle yaşam tarzı dengesinin sürdurüldüğü alternatif bir kalkınma modeli önermektedir.

CONAIE Nedir?
CONAIE, Politik partilerden, devletlerden, yabancılardan ve dini kurumlardan bağımsız özerk bir yerli örgütüdür.
CONAIE, Çok uluslu bir devlet inşa etmenin ve yerli halkın tarihsel mücadelesinin bir parçasidir. Yerli halklar kendi dillerini konuşan ve kendi yasaları ile yönetilen ortak tarihleri olan halklardır.
CONAIE, öncelile yerli halkın su ve toprak hakkı gibi kendi özgül taleplerinin desteklerken yerli halkın örgütlenmesinin güçlendirmeye ve yerli halkı tehdit eden hükümet politikalarının degiştirmeye çalışır. Ekvator halkı CONAIE ile birlikte kimliğini savunmaya hazır olduğunu gostermiştir. Onuruyla, ortak sesi yükselten binlerce insanla barışcıl olarak ayaklandık ve şimdi sesimiz duyuluyor.

Yerlilerin Toprak Hakkı

Topraksız bir halk yasamsız bir halktır. Topraktan besin, ilaç, tören malzemeleri elbise, araç gereç ve sanat alabiliriz. Toprak geçimdir.

Yerli halk sömurgecilerin Amazon'a el uzatması ve And dağlarında tarımsal endüstrinin gelişmesi ve nufus baskısı yüzünden her yıl üretimin giderek azaldığı topraklarını terk ediyor.

CONAIE calışmalarının ana perspektifi halkımızın topraklarının garanti altına alma mücadelesidir. Kendi yasal gruplarımızı hesaba katarız ,doğa anaya girmek ve topraklarımızın yasallaştırılma mücadelesinde değisik araçlar kullanabiliriz.

CONAIE toprağın kooperatifler, organik tarım, doğal böcek kontrol yontemi ve kendi aramızda ticaret gibi geleneksel biçimlerde tutulmasını sürdürüyor.

Yerlilerin Eğitimi ve Kültür

Ekvatordaki yerli kültürlerindeki zengin ceşitlilik hızla yokoluyor. CONAIE yerli halkin ayakta kalabilmesi için yerli dillerini ve kültürlerini aktif olarak geliştiriyor.

1989'da CONAIE Eğitim Bakanlığı ile CONAIE ve üye olan örgütler tarafından yönetilen çift dilli, cift kültürlü bir eğitim proğramının hazırlanması anlaşmasını imzaladı.

CONAIE yeni nesile kendi kimliklerini gururla tasşıyabileceklerini ve ispanyolca gibi kendi dillerini kullanmayı öğretiyor.

CONAIE Güneş bayramı gibi geleneksel bayramların kutlanmasınıda geliştiriyor. Ayrıca doğal ilaçlar ve geleneksel tedavi yöntemlerinin kullanılmasınıda geliştiriyor.

Uluslararası

CONAIE uluslararası yerli ağında liderlik rolü üstlenmiştir. Calışmalarımız Direnişin beşyüzyılı Kampanyası ve Kıtasal Yerli Koordinasyon Komitesidir.

Aldığımız ödüller: Lettelier-Moffir İnsan Hakları Ödülü, Goldman Çevre Adalet Ödülü, İnter-Amerikan Dostluk Ödülü

Biliyormusun?

Ekvator nufusunun % 45'i yerlidir. Henüz herhangi bir yerli parlemento üyesi yoktur.(1995)

Kırsal nufusun % 80'i(buyuk bir bölümü yerlidir) mutlak bir yoksulluk içinde yaşar.
Yerli çiftçiler Ekvator'un temel besin üretiminin % 75'inin üretirler, ve halihazırda ekilebilir topraklarin % 35'ine sahipler.

Ekvator Amerika'daki en yüksek ormansızlaştırma oranına sahiptir. Bu oran ormanlarımızı 40 yıl içinde tüketecektir.

CONAIE'nin yapısı:

Başkan
Başkan yardımcısı
Toprak, Doğal Kaynaklar, Çevre ve Kalkınma Sektererliği
Terfi ve Örgütlenme Sekreterliği
Sağlık ve Besin Sekreterliği
Kadın ve Aile Sekreterliği
Eğitim, Bilim ve Kültür Sekreterliği