KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE

MRTA ULUSLARARASI TEMSİLCİSİ İSAAC VALEZCO İLE YAPILAN BIR RÖPORTAJ

Soru: Aydınlık Yol'un rejimle barış uzlaşması durumunda olduğu gibi politik tutsakların sorunlarına politik bir çözüm bulma amacıyla Peru hükümeti ile görüşmeler var mı? yada var mıydı?


Isaac Valezco: Aydınlık Yol'la Diktatör Fujimori arasındaki barış uzlaşması sadece Onların Başkan Gonzalo'ları için bilgiye giriş, açık bir hücre, karısı tarafından ziyaret ve hatta diktatörün kendisinden doğum günü pastası gibi bazı ayrıcalıklar kazanmasına yaradı. Diktatörün hizmet ederken hoşlandığı birkaç şey, yıkım üstünü örten zafer kazanan biri olarak halkın kendisini tanımasına yol açan psiko-sosyal politikaların hoş bir biçimi. MRTA daima Peru halkını etkileyen ekonomik, sosyal ve politik sorunlarda bütünlüklü bir çözüm bulmaya açık olmuştur. Çünkü biz devletin terörist saldırıları ve vahşi neo-liberal politikalar tarafından vahşileştirilen halkın bir parçasıyız. Asla onur, özgürlük ve sadece yarin için diktatörden alınacak bir parça ekmek kırıntısı için halkımızın umudunu satmayacağız. halkın onuru ve özgürlüğünün dilenilmeyeceğini net olarak gördük, tam aksine halkın özgürlüğü ve onuru içerde ve dışarıda ezenlere karşı doğrudan bir mücadele ile kazanılmalı.

Soru: Amerikan otoriteleri ile Alejandero Toledo arasındaki Lori Berenson'un davası ile ilgili görüşmelerle ile ilgili yorumunuz nedir?

I.V: Toledo ile Amerikalılar arasinda görüsmeler olmussa o zaman bu konuyu onlara sormalısınız. Örgütümüzün üyesi olmakla suçlanan Gazeteci Lori Berenson'un davası Peru'da insan haklarının , bağımsız yargının, gerekli yasal sistemin ve savunma hakkının yokluğunun bir başka örneğidir.
Lori Berenson sadece MRTA'nın bir terörist örgüt olduğunu belirten bir dokümanı imzalaması için hükümetin kirli teklifini kabul etmeyip reddettiği için ömür boyu hapis cezası aldı. Bir gün gazeteci Danilo Quijana'ya ayni taleplerle gidildi ve serbest bırakıldı. Diktatörlük görevlileri ona MRTA'nın terörist bir örgüt olduğuna dair bir kağıt getirdiler. Bu kağıdı imzalamayı reddetince cezaevine geri götürüldü ve ancak ulusal ve uluslararasi baski sonucu bir kaç ay sonra serbest kalabildi.

insan değerinin bir bedeli var. Bazı insanlar bunlara çok fazla özen göstermiyorlar fakat bazıları özen gösteriyor ve bu insanlar baskıyla, sürgünle, özgürlüklerin ve yaşamlarını kaybetmekle karşı karşıya kalıyorlar. Fakat bu insanlar asla onurlarını kaybetmeyecekler.

Soru: iktidara geldiği zamandan beri, Fujimori rejimi MRTA'nın bozguna uğratıldığını vaaz ediyor. Bu doğru mu?

I.V: Politik-psikolojinin temel amacı bir yandan korkuya boğarak halkımızı felç etmek diğer yandan tüm umutlarından arındırmaktır. Terörizmle silahlı mücadelenin birbirine karıştırılması için rejim Aydınlık Yol'un hatalarından ve korkusundan faydalandı. Ve o suretle halka direnme haklarını unutturmaya çalıştı. Fujimori rejiminin kendi Anayasanda baskıcı ve sömürücü yönetimlere karşı halkın ayaklanma hakki vardır. Eşit olmayan mücadelede ağır darbelere göğüslemek zorunda kaldığımızı inkar etmiyoruz fakat bozgun başka bir şeydir. Yediğimiz darbeler üstesinden gelinemeyecek darbeler değildir. Vurgulamak istiyoruz ki ne bozguna uğradık nede teslim olduk. Mücadele sürüyor.

Soru:Lima'da Japon elçiliğin MRTA tarafından işgal edilmesini izleyen günlerde Bay Hugo Avellenada tarafından verilen demeçle ilgili ne yaptınız? Hala MRTA üyemsi midir?

I.V.: Kimin demeci? Hükümetin mi? Sansasyonel medyadan m›? MRTA'nın iç yapısı ile ilgili olarak sadece Tupamarolar karar verebilirler. Başka birileri değil sadece onlar. MRTA hala işlevselliğini sürdüren bir örgütlenme prosedürüne ve gelişme dinamiğine sahiptir. Yeni aktivistler ve liderler daima yetiştirilmektedir. MRTA'nın liderliğini kim üzerine alacak? Bu sadece örgütümüzü ilgilendiren bir sorundur. Hükümet örgütümüzün liderliğini kimin yapacağını bilmek istiyor, Cistero Garcia ve Andris Mendoza del Aquile gibi hainlerden gelen bilgilere teşekkür etsinler, fakat bu gibi bilgiler bugün onların çok az isine yarayacak çünkü MRTA, liderlik yapısını günümüzdeki mücadelenin ağır şartlarına adapte edecektir.

Soru: su anki durumda başkan Fujimori ile herhangi bir diyalog şansı var mi?

Ne ile ilgili bir diyalog? Seçimlerle mi? Nüfusun büyük bir bölümünün yüz yüze kaldığı ağır sorunlara ilişkin mi? Emeğin uysallaştırılmasına ilişkin mi? Düşük ücret ve emekli aylıklarına ilişkin mi? is olanaklarının yaratılmasına ilişkin mi? İnsan hakları ihlallerine ilişkin mi? Hayır sevgili basın mensupları çalışma ve yasam haklarımızın sürekli ihlal edilmesi ve 10 yıllık otoriterimden sonra simdi, aniden, rejimin sorunların çözümü için gerekli ortamı yaratacağı tasavvur bile edilemez. Anladığı tek dil devlet terörizmi olan diktatörlükle diyalog olamaz.

Soru: Victor Polay ve Peter Cardenas Schultz'un açlık grevi ile ilgili olarak neler diyeceksin?

Yoldaşlarımız Victor, Peter ve Miguel biri 21 Eylül'den 22 Ekim'e diğeri de 1 Mayıs’tan 17 Mayıs’a olmak üzere iki tane açlık grevi yaptılar.Bu açlık grevlerini Callao Marine üssünde gömülü olarak tutuldukları vahşi izolasyon koşullarının sona erdirilmesi talebiyle yaptılar. Bir demokraside yurttaşlar bir askeri cezaevine nasıl hapsedilebilirler? Bu cezaevi 20. Yüzyılın başlarında Fransız Guyanasi’nda ki cezaevlerinin, insan haklarının anlamının olmadığı, insan hakları evrensel Bildirgesinin olmadığı bir çağın hatırasını geri getirmektedir. Callao Marine üssü yüzyılın başlarındaki Fransız modelini hatırlatmaktadır. "Kelebek " romanını okuduysanız, cezaevi hücrelerinin durumu ve izolasyon benzerdir. Amaç kişisel isteklerden ve fiziksellikten oluşan bedensel bütünlüğü parçalayarak istekte bulunamayan kontrol edilebilir tutuklular yaratmaktı. Bu bütünlüklü sistem uygarlık ve demokrasi ile az çok ilişkilendirilerek yeniden uygulanmalı. bu rejimin deliliğini ve insanlık dişiliğini yeterince göstermektedir. O ilgi çekici olaylar bati demokrasinin yalanlarıdır çünkü Bati, diktatörün emri ile verilen yüksek cezaları, işkencenin sürmesini gibi insan hakları ihlallerini çok iyi bilmektedir fakat henüz bir şeyde yapmış değildir. Fakat tüm bunlara rağmen Yoldaşlarımızın "gömülmüş canlılar" olarak direnme istekleriyle yüklü moralleri, insanlık dışı cezaevi sisteminin sonucu olarak sağlıklarının giderek kötüleşmesine rağmen yüksektir.

Soru: Aydınlık Yol'la MRTA arasında herhangi bir mutabakat var mı? Yada hala onlara karşı bir rakip olarak mı duruyorsunuz?

I.V.: Halkımızın içindeki farklılıklara nasıl saygı göstereceğini anlamayanlarla, halkın yalanlamalarına yanıt vermekte beceriksizlik gösterenlere, köylülerin ve sendika liderlerinin, halk hareketinin üyelerinin hatta onlar tarafından reformizm, revizyonizm ve benzer sekterliklerle suçlanan tupamaro gerillaların trajik infazlarıyla gereksiz bir uzlaşmazlık yaratanlarla anlaşma yada diyalog olamaz.

Aydınlık Yol'un halk için herhangi bir alternatife neo-liberal radikalizme yaklaşması için sekter ve otoriter yöntemlerini düzeltmeye ihtiyacı var.Halkın onlara inanabilmesi için bu değişikliği açık ve etkili bir biçimde yapmaya ihtiyacı var.. Yıllardan beri Fujimori diktatörlüğü ve neo-liberal otoriterliğin sonuçlarından faydalanan geri zekalılar olmuşlardır.

Soru: Soldaki parçalanmayı gerçekten nasıl açıklıyorsunuz? Halka karşı baskıcı, emperyalist ve aşırı neo-liberal olarak ABD'yi öncelikle ne tanımlar? ve simdi ABD Peru’da seçim sorununu çözmek için arabuluculuk talep ediyor.

I.V.: Şu anda, sosyalist blok çöktüğünden beri, geleneksel sol ideolojik kabesini kaybetti ve Gençlik yıllarında ayaklanmaları harekete geçiren ideolojik Kuzey'e karşın, coğrafik kuzey, yani ABD, geleneksel solun kafasını karıştırıyor. ABD'yi özgürlük ve demokrasi savaşçısı olarak gören barutunu tüketmiş entelektüellerin yardımlarıyla yayılan büyük yalanlara inanıyorlar. Bu insanlar, orada, gerçekten demokrasinin varolup olmadığını ABD' de yasayan milyonlarca Latin Amerikalı göçmene, siyahlara yada Amerikan yerlilerine sormalılar. Diğer yönden hangi sola ilişkin konuşabiliriz? Son zamanlarda kavrayış oldukça az değişmiştir. Örneğin sol yada merkez sol koalisyonlar tarafından yönetilen Avrupa'daki bir çok ülkede kuvvetli gerçekliğe baktığımızda bu nesnel gerçeklikten oldukça farklılaşmaktadır. anti-kapitalist, yeni liberalizm karşıtı olarak tanımlanmış sol bir anlayışla neo-liberal politikaların esaslı bir teshirini yapmalıyız. Görünüşe göre, geleneksel sol Fujimori'nin 1990'da seçildiğinden beri politikasını ve ideolojisini terk etti. Onlar terörist destekçisi olarak görünme korkusu içinde Aydınlık Yol'la ve MRTA ile aralarındaki koklu farkları tanıtlamaya çabaladılar. Diktatörlüğün yasallaştırmasından beri de seçimlere katılmışlar ve sözde demokratik anayasayı kabul etmişlerdir. Sessizlikleri rejimin insan hakları ihlallerini sürdürmesinde izin vermiştir. Onlar ücret direnişlerini yada isçileri ve halk hareketlerini bağımsız sınıf politikaları içerisinde yeniden örgütlemeyi beceremiyorlar. Neo- liberal modele alternatif ve yaratıcı olmayan geleneksel soldan bahsediyoruz. Fakat bu halkımızın içinde devrimci kesimlerin yokluğu anlamına gelmemektedir. Neo-liberal sistemi esaslıca sallayacak olan yeni bir halk iktidarının tomurcuğu olarak geniş bir politik kitle cephesi inşa ettiğimiz,beraber çalışarak ileriye doğru yürüdüğümüz içinde varolduğumuz devrimci sol. simdi değişim zamanıdır. Tupac Amaru'nun parçalanmış ve dağıtılmış bedeni bir bütünlük içinde dünyanın dört bir yanından haykırıyor, sadece yeniden bütünleştiğimiz zaman halkımızın kurtuluşunu getirebilmemiz mümkündür.

Soru: MRTA yeniden doğacak mi?

I.V.: Kişisel olarak bir yeniden doğuş yada Gençleşmeye inanmıyorum fakat böyle bir şey olacaksa MRTA yeniden dogmadan önce öncelikle ölmüş olmalı. Fakat Fujimori diktatörlüğü tarafından yapılan tüm propagandalara rağmen MRTA yaşıyor ve ülkenin her tarafında politika yapıyor. Gerçekten herhangi büyük bir silahlı eylem yapamıyor oluşumuz öldüğümüz anlamına gelmez tersine örgütlenmenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi ve halkımızın bilinçlendirilmesi ve diktatörlüğü devirmeye yönelik olarak güç toplamaktayız. MRTA'nın önerileri halkımızın talep ettiği birlik ve değişim isteğinin ifadesidir. Erkek ve kız kardeşlerimizin Japon elçiliğinde öldürüldüğünden beri özerk taban örgütlerinin güçlendirilmesi üzerinde yoğunlaştık. Başka örgütlenmelerin yardımı olmaksızın bu vahşi düşmanının sonunu sadece tek bir örgütün tek başına getiremeyeceğini öğrendiğimizden beri neo-liberal politikaları bozguna uğratacak ana bileşenleri bir araya getirmek, diktatörlüğe karşı genişletilmiş ve güçlendirilmiş bir hareket kabiliyeti yaratmak istiyoruz.

Kitlelerle ve Silahlarla Birlikte!
Ya özgür vatan ya ölüm!
Venceremos!

Temmuz 2000

Kaynak: Voz rebelde (İsyanın sesi) http://www.voz-rebelde.de/entrev-en.htm
İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir.