KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE

Özelleştirme Karşıtı Forum Üzerine
JOHANNESBURG-Aralık 2001Özelleştirme Karşıtı Forum (ÖKF) Johannesburg’daki “Goli 2002’ye ve Wits Üniversitesinde “Wits 2001”e karşı iki önemli özelleştirme karşıtı mücadeleyi kapsayan eylemciler ve organizasyonlar tarafından Temmuz 2000 tarihinde kurulmuştur. ÖKF sendikalara, halk katmanlarına, öğrencilere ve de sola bağlıdır. Özelleştirme Karşıtı Forum Cape Town içerisinde şekillenmiş ve organizasyon temsilcileri buradan Durban, Upington şehirlerine kadar yayılmış ve Johannesburg’daki ÖKF etkinliklerinde hazır bulunmuşlardır.

ÖKF’un rolü; kamu ve işyerlerinde süregelen özelleştirme karşıtı mücadeleleri birleştirmektir. Forum özelleştirmeye karşı çıkan organizasyonlara ve kişilere açıktır. ÖKF emekçilerin iş ve geçim maaşı kavgalarını toplumun konut,su,elektrik,vergi ve eşit ücret mücadelesine bağlıyor. ÖKF başarıyla Güney Afrika ve Gauteng çevresindeki halkların mücadelesini bağladı. Emekçilere ve toplumlara deneyimlerini paylaşmaları için bir forum sağladı.

ÖKF’un meşgul olduğu sorunlar arasında elektrik kesintileri, tahliyeler ve emekçilerin Wits Üniversitesi ve Johannesburg’un özelleştirilmesine karşı yürüttükleri mücadeleye destekleri içeriyor. ÖKF atölyelerde özelleştirmeye bağlantılı konular hakkında kamuya rehberlik ediyor. Bu atölyelerde yoldaşlar kapasitelerini geliştirerek içerisinde oldukları durumun eleştirisel tahlillerini yapmaları, özelleştirmenin kökenlerindeki sebepleri anlamaları, diğer toplumların deneyimlerini öğrenmeleri, ortak hareket ve strateji girişimlerinde bulunulmaya odaklanılıyor. Bunların yanı sıra ÖKF özelleştirme ile ilgili güncel sorun ve mücadeleleri takip etmek için Özelleştirme Karşıtı Monitör hazırladı.

ÖKF üye organizasyonların temsilcilerinden oluşan Kurul tarafından ayda bir sefer toplanılarak idare ediliyor. Koordinasyon kurulu her kitleden bir delegeye dayanır ve her hafta bir toplanarak Kurul toplantıları arasındaki strateji talimatlarını belirler. Eylemci forumlara ilanlar ile ulaşarak özelleştirme karşıtı insanlar toplanılır ve ÖKF Kurulu ve Koordinasyon Komitesinin alacağı kararlara etkide bulunabilirler.
Taleplerimiz:
Igoli 2002 gibi her turlu özelleştirme programları durdurulsun ve özelleştirilmiş servisler ve mallar kamu sektörüne devredilsin.
Hemen özelleştirmenin kaçınılmaz sonuçları olan kemer sıkmaların azaltılması ve sona erdirilmesi.
Özelleştirme karşıtı platforma yer alan adaylara seçimlerde yerel yönetim hakkı.
Ücretsiz ihtiyaçları karşılamak için her kişi başına her gün 50lt su
Sağlık, hijyen, pişirme ve ısınma gibi ihtiyaçlar için azami miktarda elektrik.
Kira tahliyelerine ve ev halkına ait mallara haciz koymaya son.
Elektrik ve su kesintilerine son.
Ulusal yönetimin yerel yönetimlere yaptığı tahsisatın yükseltilmesi.
Dış borçların reddedilmesi.

Taleplerimize dayanarak hedeflediklerimiz:

Farklı mücadelelerin koordinasyonu, güçlendirilmesi,pekiştirilmesi,
Mücadeleler ekseninde Neo-Liberalizme karşı direnecek yeni bir hareketin kurulması,
ÖKF geliştikçe toplumlardaki ve iş sahalarındaki diğer bölümlere nüfuz etmek,
Kurulacak yeni direniş hareketinin yaşamını devam ettirebilmesi için organizasyonumuzdaki eylemci tabakaların geliştirilmesi,
Yönetici sınıfın gündemden maruz bırakılması,
İlerlemeye ve gelişmeye atıf olunmuş siyasi eğitim programları,
Çeşitli organizasyonların pekiştirilmesi ve yapılandırılması,
Kamu ve is sahaları arasındaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak,
Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve fon sağlanabilecek yerlerin bulunulması,
Düşünce ve deneyimlerin paylaşımının devam ettirilmesi,
Diğer bölgelerdeki benzeri inisiyatiflerle iletişim ağı kurulması,
Mücadele derslerinin karakterlerinin çizilmesi ve genelleştirilmesi.

Kaynak: www.aps.org.za