KÜTÜPHANE

 Küresel Çevrenin Geniş Ölçekte Bilinçli Olarak Manipule Edilmesi

KÜTÜPHANE

 Küresel Çevrenin Geniş Ölçekte Bilinçli Olarak Manipule Edilmesi
Wayne Hall
(kaynak:Global Research - tarih: 04.12.2005 )
İklim değişikliğiyle ilgili ekolojik ve toplumsal hareket tartışmasında eksik olan bir unsur 'Jeomühendislik'dir. 'Jeomühendislik', bilim insanları ve ticari gazeteciler tarafından giderek daha sık önerilen tekniklerin, iklim değişiminin yarattığı ortamda 'politik gerçekçilik'e dayanarak çözüm olarak olarak kullanılan kavramlardan biridir.

'Popular Science' (Popüler Bilim) dergisinde yayımlanan bir makale bu tür önerilerin tipik bir örneğini göstermektedir. Makale, 'Hızlı veya Ciddi İklim Değişimine Tepki Seçenekleri'ni tartışmak için ABD Başkanlığı İklim Değişikliği Teknoloji Programı tarafından, Eylül 2001'de Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıyı anlatmaktadır. Bu toplantıda bakanlık memurları, bir yandan ısrarla gezegenin ısınmasıyla ilgili kesin kanıt olmadığını söylerken diğer yandan sessizce ısıyı azaltmanın yollarını araştırdıklarını açıkca kabul ettiklerini makaleden öğreniyoruz.

Mart 2001'de, Başkan Bush, Kyoto Protokolünden ABD desteğini geri çektiği toplantı böylece, ABD'nin Kyoto'ya karşı teklifini, yani iklim değişimine alternatif bir yaklaşımı olduğunu göstermiş oldu.

Birkaç sene önce, Edward Teller 'Sunscreen for Planet Earth' (Dünya Gezegeni için Güneş Kremi)'nde benzer bir alternatif öneride bulunmuştu.

Beyaz Saray'daki toplantıda bulunan fizikçi ve ekonomist David Keith'in "Eğer bu toplantıyı canlı olarak Avrupa halkına yayımlasalardı halk sokağa çıkıp ayaklanma çıkarırdı" sözleri makalede tırnak içine alınmıştı.

'Popular Science'deki 'jeomühendislik' ile ilgili makaleyi okuyan herkes önerilerin ne olduğunu çok kolayca anlayabilir.

Anlayamayanlar için açıklamak gerekirse, öneriler şunları içermektedir:
1) Yer altı karbondioksit deposu
2) Karbondioksiti hava filtresinden geçirmek için rüzgar temizleyici aygıt
3) planktonun büyümesine teşvik için okyanusların demirle gübrelenmesi
4) Karbondioksitin taşlaştırılması
5) '600,000 mil karelik alanı kapsayan' dev bir uzay aynası aracılığıyla güneş ışınının dünyadan yönünü saptırmak

'Jeomühendislik', insanların etkisiyle değişime uğrayan, istenmeyen iklim değişimini azaltmak için, iklimi değiştirerek 'Küresel çevrenin geniş ölçekte bilinçli olarak manipule edilmesi' olarak tanımlanmıştır. "Jeomühendislik programı, fosil yakıt kullanımını azaltmadan, fosil yakıt kullanmanın, iklim üzerindeki etkilerini hafifletmek amacıyla araştırmalar yapmaktadır; örneğin, Dünya üzerinde 'güneş ışını olayını' azaltmak için uzaya kalkanlar yerleştirmek."
( Keith D. W. 1999 Jeomühendislik, Küresel Değişimi Ansiklopedisi. New York)

'Jeomühendislik'e ilişkin yapılan İklim Değişikliği Üzerine Hükümetlerarası Panel'in yayınladığı 'İklim Değişikliği 2001' raporu, bunun 'küresel enerji dengesinin geniş çaplı manipüle edilmesinin' etkilediği 'dünyanın iklim sistemini mühendislik alanına dahil etme' olasılığınıda içerdiğini doğrulamaktadır. CO2'in iki katına çıkması yeryüzü enerji dengesini üzerinde yapacağı etki yeryüzündeki albeno oranının %1.5'ten % 2'ye artırılması ile dengelenebileceği tahmin ediliyor. Uzaydan gelen radyasyon ışınların yansıması da buna eklenebilir.

Alimünyum parçacıkları ile yapılan sistemin , sülfürik asit aerosoluna dayalı bir sistemle aynı olabileceğini gösterdiler. Aslında metalik veya görsel saçıcıları kullanma, ihtiyaç duyulan saçıcı parçacıkları için gerekli olan kitleyi epey azaltmaktadır.

Birçok belirtinin de gösterdiği gibi, bu gibi programlar ve fikirler zaten çok büyük ölçüde yürürlükteyse ve uluslar arası yasa çerçevesinin dışında gerçekleşiyorsa ya durdurulmalı yada yasallaştırılmalıdır.

Ekolojik örgütlerin onlarla 'kapalı kapılar arkasında' uzlaşmaya varmalarının ve kendilerini açık açık 'felsefi' düzeydeki itirazlara kapalı tutmanın hiçbir anlamı yoktur.

Eylül 2005'in başlarında, meteorolojist Scott Stevens, Katrina kasırgasını, Japon mafyası üyelerinden birinin Ruslar tarafından Japon mafyasına satılan bir elektromanyetik jeneratör kullanmasıyla ortaya çıktığı iddiası ABD'de ülke çapında bir skandala neden olmuştu. ( Geçen sene de, 26 Aralıkta Güney-Orta Asya'da 300,000 insanın ölümüne yol açan tsunamiden hemen önce, yazar Micheal Crichton, kendi programlarının güvenliğini sağlamak için, depremlerin ve tsunamilerin yapay üretimi ile meşgul olan 'ekolojist teröristleri' anlatan ve en çok satan kitaplar arasında olan 'Korku Devleti' kitabını yayımladı.

Bu tip senaryolar üretten komplo kuramcılarının hata yaptıklarını kanıtlayacak pozisyonda olmadığımız bir gerçektir. Gizliliğin korunduğu ve saydamlığın olmadığı durumlarda, sıradan vatandaşların, askeri olmayan iklim yumuşaması ile 'iklimin silah olarak' kullanılması teknikleri arasında bir ayırıma varması hiç de kolay bir iş değildir.

Eğer politik partiler, parlementerler ve yaygın medya, 'jeomühendislik' ile ilgili politik dürüstlük bedeline tahammül edemeyeceklerse , sosyal Forumların bu sorumluluğu üstlenmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.global Research.ca
Yazar: Wayne Hall, ATTAC-Yunanistan'ın kurucularındandır.
Çeviren: Suna Altun
Ülkede Özgür Gündem