KÜTÜPHANE

KÜTÜPHANE

 Çin Komünist Partisi İçindeki Mücadele (www.Monthlyreview.org - tarih: 16.04.2004 )
Çin Komünist Partisi İçindeki Mücadele

Giriş

1 Temmuz 2001’de ÇKĞ Genel Sekreteri Jiang Zemin ÇKP’ ye kapitalistlerin üye olmasını savunan çok önemli ve etraflıca bir konuşma yaptı. Buda ÇKP içinde mücadele ve ayrılığa sebep oldu. ÇKP içinde süren parti içi mücadele kamuoyuna açık yapılmadı. Çin basınında ÇKP içindeki tartışma haberleri bu zeminden besleniyor. Bu tartışmalar bir çeşit gizlilik içinde sürdürülüyor. Hatta Hong Kong basını böyle bir tartışmanın varlığından dahi habersizdi. Partiye kapitalistlerin girişine muhalefet eden tanınmış yaşlı parti üyeleri tarafından yazılmış olan iki mektup elden ele dolaşmaya başladı. Bu mektupların ve mücadelenin varlığı artık bilinmeye başladı. Fakat kamuoyu hala hiçbir şey bilmiyordu.

Çatışmanın önemli olduğu çok netti ve görünmez bir kuvvetin test edilmesiydi/dir. Ama gerçek olan şey Çin’de kapitalist toplumsal ilişkilerin genişlemesine ÇKP içindeki muhalefetti. Geçen yaz olduğu gibi ÇKP içindeki bu Marksist muhalefetin kamuoyuna yönelik sesi dört teorik gazeteydi. Hiçbiri MR’den daha fazla bir dağıtım ağına sahip değildi.

16 Ağustos 2001’de Erik Echolm New York Times’ta bu muhalefetin ne olduğuna dair bir haber yaptı. Küçük fakat etkili bir gazete olan Gerçeğin İzinde, ÇKP’ ye kapitalistlerin alınmasını savunan Jiang Zemin’e saldırdıklarından dolayı kapatıldı. Bay Jiang’ın Yönetimine ilişkin bazı yayınlardan dolayı huzursuzluk olmasına rağmen Erik bunu haber yapmayı sürdürdü. Parti yayınlarından birinim editörü bugün karar verildiğini ve muhalefetin futile olduğunu söyledi.

Ama olanlar bu kadar basit değildi. 23 Ağustos 2001’de Vivien Pik Kua Chan Sağcı Hong Kong Güney Çin sabah Postasında Başkan Jiang Zemin2in filizlenme aşamasında olan reform karşıtı sol güçlerin yok edilmesi emrini verdiğini ve diğer yandan da Bay Jiang’ın ülkenin DT֒ katılacağı bir zamanda solcuların artan etkisinin yabancı işadamlarının ülkeden çıkarılabileceği korkusu taşıyor. Jiang ayrıca 16. Parti Kongresinde liderlik için önerilmesini engelleneceği korkusu taşıyor.

Bu haberler Çin’de sol muhalefete ilişkin hiçbir haber yapmayan GÇSP için Bay Jiang’ın liderlikten olabileceğine ilişkin haber yapmak sıra dışı bir şeydi.

Bunu doğrulayan oldukça net gerçekler vardı. ÇKP merkez komitesi 24-26 Eylül 2001’de toplandı. 23 Ekim 2001’de Xu YuFang Bir tayvanlıya ait olan ve Kong Kong’ta çıkan Asia Times Online’da Genel Sekreter Jiang Zemin’in partiyi kapitalistlere açmayı tasarlayan ÇKP yönetiminin gözüpek planını reddetti. Kakalenin tamamı http://www.atimes.com/china/cj23Adol.htm sayfasında Mayıs 2002 sayısında bulunabilir. ÇKP propaganda sorumlusu ve Jiang’ın en büyük destekçisi Ding Guangen parti tartışma sürereken plan üzerine süren tartışmaları bastırmaya çalıştığı için uyarıldı. Asia Times bu haberi hali hazırda yalanlanmadı.

Çin’den gelen haberler herşeye rağmen giderek artan parti içi muhalefetin prtaik olarak sansurlendiğini gösteriyor.

Şu anda Çin’de sol marksist olan dergilerden sadece ikisinin yayınına izin veriliyor. Bu iki dergide otosansür uyguluyor. Fiili olarak bir çok kapitalist ÇKP’ye üyedir zaten. Bay Jiang’ın 1 Temmuz 2001’de yaptığı konuşmadan önce gerçekleşmişti bunlar.
Sorun M-L gelenekten başka bir yöne keskin bir dönüş sorunuydu ve ÇKP 23 Haziran 2001’de Bay Jiang’ın Xu Yufang’ı uyarmadan önce bu konuda ne kadar mesafe aldığını göstermektedir.

Çok daha yakın bir zamanda Bay Jiang Yufang’ın 4 mart 2002’de The Nation’da basılan Çin’den gönderdiği mektubunda Jiang’ın kapitalistlerim partiye girmesine savunmaya başladığı geçen yıldan beri 14 yaşlı Muhafız komünist Jiang’ı Çin’i Sovyetler Birliğinin dağilmasına neden olan koşullara sürüklemekle suçlayan bir mektup yazdıklarını bildirdi.

Wei Wei 82 yaşında ev hapsinde olan bir yazar. Çin güvenlik aygıtı mektubu dağıtan çok az sayıdaki görevli ve sempatizanı tutukladı. Geçen yaz dağıtılan iki mektuptan biri
Belki geçici bir sonuç böyle sürprizlere yol açabilir.

2002 başlarında Devletin Resmi haber Ajansı Xinhua ÇKP’ye katılmak isteyen kendi girişimlerinden elde ettikleri karları yeniden yatırıma yönelten ve sahip oldukları işletmeleri iyileştiren kapitalistlerin bir listesini yayımladı.

2002 Mayıs’ında Xinhua Guandang Eyaleti Komünist Partisinin ( Çin’de kapitalist gelişmenin kalbi!) 2002 yılında yapılacak olan 16. Parti Kongresi kapitalistleri de delege olarak seçti. Eldeki bu tür kanıtlar Partinin temel yapısının değiştirilmesine ilişkin sorunun 16. Kongrede yeniden gündeme getirileceğini göstermekte ve aynı zamanda Partiye kapitalistlerin alınmasına karşı muhalefetin sürmekte yada belki de bastırıldığını göstermektedir.

Kongreye gelmeden 2001 Pleniyumun da bu önerilere karşı uyarılar yapılması beklenmiyordu. Gizliden gizliye süren bu mücadelenin nasıl sonuçlanacağı da henüz belli değildir.
Asuhan demir-Çelik Tesislilerinin eski genel müdürü Ma Bin ve Tüm Çin Sendikalar Konfederasyonun Eğitim Bölümünün eski yöneticisi Hu Yaxi tarafından Merkez Komiteye yazılan daha uzun ve daha teorik olan mektubun ingilizcesini bulabileceğiniz gibi burada ilk kez 14’ler mektubunun ingilizce çevirisini de bulabilirsiniz.Mayıs 2002