Arici Dorfman Armand Mattelart
EMPERYALİST
KLTR SANAYİİ ve W. Disney

VAKVAK AMCA NASIL OKUNMALI ?
Atilla Aksoy
 

Arici Dorfman Armand Mattelart
EMPERYALİST
KLTR SANAYİİ ve W. Disney

VAKVAK AMCA NASIL OKUNMALI ?
Atilla Aksoy

Vakvakolojinin Affına Sığınarak (!) 

Bu kitap, okurunu muhtemelen rahatsız edecektir. Bunun nedeni, okurun putlarından birinin hi de kutsal bir yanının olmadığının ortaya ıkmasından ok, burada kullandığımız dilin genellikle bilimsel araştırmayı maskeleyen sahte ciddiyetten kesinkes kopma amacını taşımasıdır. Bir g biimi olan bilgiye ulaşmak iin, krelmiş gzler ve tantanalı bir dille, yksek cppelilerimizin salt kendilerine zg dşnce ve ifade ayrıcalıklarını meşrulaştırmak ve korumak iin dzenledikleri feyz ayinlerini onaylamaya devam edemezdik. Araştırmacılarımız hkm sren hurafeleri yıkmaya uğraşırlarken bile, kullandıkları dille aynı esrarlılığın iine dşmektedirler. Dilin sınırlarının aşılmasından, hayal gcnn bilinli bir itkisi olarak gelecekten ve okurla yakın ve kalıcı bir temastan duyulan bu korku; kendi zel, sınırlı okur kitlesi karşısında sade ve ıplak olarak grnmekten duyulan bu endişe, yaşama ve bir btn olarak gerekliğe karşı beslenen nefreti gstermektedir. Yağmuru incelemeye giderken şemsiyesini yanına alan bilim adamları gibi olmaktan kaındık.
 

Bilimsel rasyonalizmi reddedecek değiliz. zensiz bir avam-laştırmanın peşinde de koşmuyoruz. Ulaşmak istediğimiz, daha dolaysız ve pratik bir iletişim yolu ve zevk almayı bilgilenmeyle kaynaştırmaktır.
 

En iyi eleştlrl abası, gerekliğin zmlemesinin yanı sıra bir lde de yntemli bir zeleştiriyi ierir. Burada sorunumuz bir greli karmaşıklık ya da basitlik sorunu değil, bizzat eleştiri ltlerini sorguya ekmektir.
 

Okur bu denemeye ilişkin kararını kendisi verecektir. Biz isteriz ki, bu aktif ve yaratıcı bir biimde olsun. alışmanın ortak bir abanın rn olduğunu belirtmeliyiz : biri uygarlık, tekisi toplumsal bilimler alanında alışan ve bu dalların nceden izilmiş sınırlarını şimdiye dek gzlemleyen ve artık yorum ve iletişim yntemlerini değiştirme zorunda olduklarının bilincine erişen iki araştırmacının ortak abası. Bazıları, bireycilik koşullanmalarından tr bu incelemeyi cmle cmle didikleye-bilir, paralara ayırabilirler. Bunu yaparken amaları, kendilerine koltukları ya da niversite krslerine son derece rahat bir biimde kurulma olanağını sağlayan entellektel işblmnn sağlamlaştırılmasından başka bir şey değildir. İsterik bir bilgi sayarca harf be harf didiklenmemeli bu alışma, yalnızca ortak bir algılama ve anlatım abası olarak değerlendirilmeli,
 

Ayrıca biz, kitabın ierdiği temel fikirleri yaygın bir evreye iletme amacını gttk. Ne yazık ki, halkımızın ğrenim dzeyi gz nnde tutulduğunda, bu fikirlerin amalanan okurların tmne ulaşabilmesinin pek kolay olmadığı grlr. Kitabın ierdiği eleştirinin, burjuvazinin kendi değerlerinin propagandasını yapmak zere denetlediği ve kullandığı yaygın iletişim kanallarından yararlanamayışı bu durumu daha da belirgin kılmaktadır.
 

Son olarak, CEREN (Şili Toplumu Araştırma Merkezi) ğrencilerine ve Alt-Edebiyat ve Karşı Mcadele Yolları konulu seminerin (Şili niversitesi, İspanyolca Blm) yelerine srekli katkılarından tr teşekkr etmek isteriz. Aynı şekilde, bu alışmayı gerekleştirme olanağını bizlere tanıyan Şili ni-versitesi'ne ve CEREN'e de teşekkr borluyuz.

4 Eyll 1971

Halk   Birliği   Hkmetinin

Zaferinin birinci yıldnm

İngilizce Basıma nsz

DİSNEY DİYARINDA GENERAL OLABİLME YNETMELİĞİ

AMCA BANA BIR DOGUM KONTROLU HAPI AL

ocuktan Soylu - Vahşiye

Soylu-Vahşiden nc Dnya'ya

Gkten inen Servetler

Fikir Makinesi

l Heykeller ağı

Sonuc