Giriş

DİSNEY DİYARINDA GENERAL OLABİLME YNETMELİĞİ

Kpeğim nl bir cankurtaran oldu. Yeğenlerim ise general olacaklar. İnsan iin bundan daha byk bir onur kaynağı olabilir mi?

Vakvak Amca Kk kurbağalar bir gn byk kurbağalar olacaklar. O zaman pazarda iyi para ediyorlar... zel bir kurbağa yemi hazırlıyorum. Bu kk zıp-zıp-ların bymesini hızlandıracağım!

Vakvak Amca

Walt Disney'i salt bir işadamı- olarak grmek yanlış olur. Hepimiz">

Giriş

DİSNEY DİYARINDA GENERAL OLABİLME YNETMELİĞİ

Kpeğim nl bir cankurtaran oldu. Yeğenlerim ise general olacaklar. İnsan iin bundan daha byk bir onur kaynağı olabilir mi?

Vakvak Amca Kk kurbağalar bir gn byk kurbağalar olacaklar. O zaman pazarda iyi para ediyorlar... zel bir kurbağa yemi hazırlıyorum. Bu kk zıp-zıp-ların bymesini hızlandıracağım!

Vakvak Amca

Walt Disney'i salt bir işadamı- olarak grmek yanlış olur. Hepimiz, filmlerden, saatlerden, şemsiyelerden, plaklardan, sabunlardan, sallanan koltuklardan, kravatlardan, lambalardan, v.b. onun yaygın bir biimde ticarleştirilmiş karakterlerini tanırız. Otuz ayrı dile evrilmiş, yz aşkın lkeye yayılmış beş bine yakın gazetede onun hikye dizileri yer almaktadır. Kendi (muhtemelen abartmalı) ifadelerine gre, Disney'in izgi-hikyeleri, yalnız Şili'de bir milyonu aşkın okura ulaşmakta ve onları eğlendirmektedir. Latin Amerika kıtasının byk bir blmne dağıtımı eski adı Zik-Zak olan ve sonradan garip bir biımde değiştirilen Pinsel Yayımcılık Şirketi yapmaktadır. Ba-sın zgrlğnn iğnenmesinden tr bunca feryadın işitil-diği ana faaliyet  sleri Şili'de, bundan nceki Hristİyan Demokrat ynetimin (1964-70) parababaları ve hayırseverlerinin elinde bulunan konsorsiyum, on beş gnde bir ıkan yayınlarından birkaını bu gnlerde haftalık dergilere dnştrmştr.
 

Borsadaki değerinin dışında Disney, ağdaş insanın dokunulmaz ortak kltrel kalıtımı olarak yceleştirilmiş, karakterleri her evin bir parasını oluşturmuştur. Duvarlara onların resimleri asılmakta, her trl eşyayı onlar sslemekte ve onlar bizi tm sınır ve ideolojilerin tesinde, lke ve halklar arasındaki farklılıkları ve gelenek ve dil zelliklerini aşan byk Disney ailesine katılmaya ağıran toplumsal ortamı oluşturmaktadırlar. Disney, tm insanların birbirleriyle iletişimlerini sağlayan byk uluslarst kprdr. Ve bu denli sevimlilik ve parıltının arasında markası gzden kaar tabii.
 

Orta Amerika'da AID (Amerikan Uluslararası Kalkınma rgt) tarafından desteklenen doğum kontroln teşvik edici filmlerdeki rolleri Disney'in Sihirbaz dizisindeki karakterler paylaşıyordu. Şili'de, 1971 Temmuz'undaki depremden sonra San Bernardolu ocuklar San Antonio'daki (*) felketzede arkadaşlarına yardım olarak Disney'in izgi-hikyeleri ve şekerlemelerini yolladılar. Bundan bir yıl nce de, bir Şili kadın dergisi No-bel  Barış dlnn  Disney'e verilmesini nermişti (**)
 

Bu durumda, Disney'in dnyasına ilişkin herhangi bir imalı szn ahlka ve uygarlığa yapılmış bir hakaret olarak yorumlanmasına şaşırmamamız gerek. Walt'a karşı bir şeyler fısıldamak bile, onun koruyuculuğunu ve nclğn yaptığı mutlu ve masum ocukluk dnyasına karşı gelmek olacaktır.

(*)   San Bernardo başkent Santiago'nun bir işi mahallesidir. San Antonio

ise orta blgede bir liman kentidir (ev.). (*)   Walt Disney'in ldğ sıralarda (1966) kk, gayriresm ancak dnya apında bir grup reklam blmnn  gizli yardımıyla onun Nobel Bar.ş dl adaylığını destekliyorlardı  (Richard Schickel, The  Disney Version Disney Tarzı, New York, 1968, s. 303).


 

Halk Birliği hkmetinin basımevi Quimantu'nun ilk ocuk dergisini yayımlamasıyla birlikte, gerici gazeteler Disney'in savunusuna  getiler:
 

Spikerin sesi, başkentte bir radyo istasyonunun mikrofonunu ın ın ınlattı. Dinleyicilerini dehşete dşren bu ses, Şili'de Walt Disney'in yasaklanacağı haberini veriyordu. Hkmetin propaganda uzmanları, Şilili ocukların Disney'in hayvancıkları aracılığıyla dşnmemeleri, hissetmemeleri, sevmemeleri ve acı ekmemelerine karar vermişler.
 

Bylelikle, Varyemez Amca, Vakvak Amca ve yeğenleri, Gufi ve Miki Fare yerine, biz ocuklar ve bykler kendi toplumumuza ilişkin şeyleri, bu toplumu sert, acı, zalim ve nefret dolu bulan yazarlardan okumak zorunda kalacağız. Yaşamın mutlu yanını vurgulamak Disney'in sihirinin rnyd ve insan toplumunda, her zaman, Disney izgi-hikyelerindeki karakterlerin benzerleri yaşamaktadır.
 

Varyemez Amca, dnyanın herhangi bir lkesinde varolabilecek, parasını istifleyen ve birisi beş kuruşunu aşırmaya kalktığında kalp krizi geiren pinti milyoner. Ancak her şeye karşın, Varyemez Amca kendisini yeğenlerinin gznde kurtaran insan faziletlerini yerine getirmeyi de başarmaktadır.
 

Vakvak Amca, alışmanın ezel dşmanıdır ve zengin amcasının sırtından geinir. Gufi ise kendi aptallığının cezasını kendisi eken, kimseyi incitmeyen ve her zaman glmekten yana, masum ve saf bir kişiliktir.
 

Byk Hain Kurt ve Kk Kurt, ocuklara neşe iinde, iyiyle kt arasındaki farkı ğretmenin yetkin bir aracıdırlar. Byk Hain Kurt kk domuzu yutma şansını ele geirdiğinde bile,  vicdanı onu  bu hainliği yapmaktan alıkoyar.
 

Ve nihayet Miki Fare, Disney'in zdr. Son kırk yıl iinde, Miki'nin salt grntsnden duygulanmayan bir tek kişi var mıdır? Onun, hem ocukların hem de' yetişkinlerin neşe kaynağı olan Bycnn Yardımcısı roln unutmaya olanak var mı? Peki, mzisyenleriyle, orkestralarıyla, dekorasyonuyla, i-ekleriyle ve şef Leopold Stokowski'nin değneğiyle hareket eden yaratıklarıyla sinema sanatının muhteşem rneği Fanta-siaya ne buyurulur? Ya, fillerin bile en zarif biimde Yusufukların Dansına katıldıkları, ihtişam ve gerekiliğin doruğuna ulaştığı o sahne.
 

Kim, ocukların konuşan hayvanlardan bir şey ğrenmedi-ğini ne srebilir? Efedilerine sadık oluşlarını ve bir mırnav-lamu ya da kulak sallamasıyla verilen emirleri anladıklarını gs-teren evcil kedi ve  kpeklerle ocukların şefkatli diyaloglar kurduklarına  defalarca tanık olunmadı mı? Hayvanların bizlere en g koşullar altında nasıl hareket etmemizi gstermeleri aısından hayvan hikyelerinin değeri inkr edilebilir mi?

 

Byle bir tanesini hemen syleyelim. Tomas de Iriarte'nin, kamu grevlilerine ok katı ilkeler yklemenin tehlikelerine dikkati eken hikyesi. Kitleler, onlara sunulanı her zaman kr krne kabul etmezler. (*)
 

Bu aıklama, bize, belli bir kesimin ocukluk ve ocuk ede-biyatına   ilişkin  fikirlerini  yansıtmaktadır.  Burada,  her şeyden nce,  saf eğlence aralarına, zellikle de henz ana kucağındaki ocuklar iin hazırlanmış olanlarına siyasetin giremeyeceği  fikri  saklıdır.  ocuk oyunlarının  kendi  kural ve yasaları vardır. Disney'in  karakterleri  gibi  szde zerk  ve toplum-dışı bir ortamda, ayrıcalıklı bir ağa ait yaratıklara zg psikoloji iinde hareket ederler. Tatlı ve uysal ocuğun, varoluşun ktlklerinden, kk kinlerden, nefretten ve byklerin siyaset ve ideoloji bulaştırmalarından etkin bir biimde korunması gerekir nk ocukluğun kutsal alanına herhangi bir siyaset bulaştırma girişimi bir zamanlar mutluluğun, masumiyetin ve fantezinin hkm srdğ bu alana ahlksızlığın, sapıklığın aşılanması tehlikesini taşır. Hayvanlar da, tarihin ve siyas olayların dışındaki  varlıklar  oluşlarından tr sosyo-ekonomik  gerekliğin stndeki bir dnyanın uygun simgeleridirler ve hayvan karakterleri tm sınıflar, lkeler ve ağlara ait ortak insan tiplerini pekl temsil edebilirler. Disney, bylece, ocukların gerekli ahlki ve estetik gelişme yolunda ilerlemelerini sağlayan ahlk zeminini kurmuş olur. ocuğu byl bahesinin dışına ıkarmak, gereksiz oluşundan te bir zalimliktir de, nk o henz  Tabiat Ana'nın  yasalarınca  ynetilmektedir.   İşte,  onlara gre ocuklar tam byledir ve izgi-hikye kitaplarının yaratıcıları da engin zekalarıyla onların davranışlarını ve biyolojik ola-

(*) La Segunda (Santiago), 20 temmuz 1971, s. 3. Bu gnlk gazete Şili'nin en byk yayın ve sanayi tekelinin sahibi Augustin Edwards'ın denetiminde bulunan Mercurio grubuna aittir. .Yukarıda blmler aktardığımız makalenin yazarı Amerikan Bakır şirketleri Braden ve Kerinecott'ta halk la ilişkiler memuru olarak alışmıştır.

 

rak belirlenmiş uyum ihtiyalarını btnyle kavrarlar. Bu aıdan, Disney'e ilişmek kutsallaştırılmış ocuk kalıbına karşı ıkmaktır.

Disney'de otomatik ve sihirli antikorlar (*) vardır. Bunlar eleştiriyi dengelemeye yararlar nk insanların zevklerine, reflekslerine ve davranışlarına aşılanmış ve her dzeyden gnlk yaşamı yansıtan değerlerdir. Disney, bu değerleri en yksek derecede ticar smr kaynağı yapmayı başarır. Potansiyel saldırgan, kamuoyu dedikleri, yani nceden Disney'in mesajıyla koşullandırılmış ve kendi toplumsal ve aile yaşamını bunun zerine kurmuş kişilerin dşncesi tarafından peşinen lanetlenmiştir.
 

Bu kitabın yayımlanışı, doğal olarak, yazarlarına karşı bir saldırı kampanyasını kışkırtacaktır. Muhaliflerimizin işini kolaylaştırmak ve eleştiri ltlerine şimdiden bir rneklilik kazandırmak iin, basınımızın bu efendilerinin sımsıkı bağlı oldukları dergilerin felsefelerini gz nnde tutarak geliştirdiğimiz şu modeli sunalım:

BİRİNİN   DİSNEY   DİYARINDAN   NASIL   İHRA   EDİLECEĞİNE İLİŞKİN YNETMELİK

1. Bu kitabın yazarları şyle tanımlanacaklardır: edepsiz ve ahlksız (oysa Disney'in dnyası saftır); aşırı derecede karmaşık (Walt ise basittir, aıktır, samimidir); karanlık bir sekinler grubunun yeleri (oysa Disney halka en yakın, halka en benimsenmiş kişilerden biridir); siyasi ajitatrler (Disney ise siyaset-daşıdır, siyaset-stdr); iten pazarlıklı ve hınlı (oysa Disney doğaldır, duygusaldır, glmeyi ve gldrmeyi sever); genliğin aile dzenini bozucu (Disney ise ana-babaya saygıyı, insanları sevmeyi ve gsz korumayı ğretir); vatan sevgisinden uzak ve milli ruha dşman (oysa Bay Disney uluslararası olmakla birlikte, z geleneklerimizin en iyi ve en değerlisini temsil eder); ve nihayet Marksizm uydurmasının, kt ruhlu ya-

(*)   Antikor: Kana dışardan giren yabancı cisimlere karşı koyan madde.

37

 


 

bancıların (*) ithal ettikleri kk dışarda bir teorinin tohumlarını ekenleı (oysa Walt Amca zaten smrye karşıdır ve geleceğin sınıfsız toplumu iin alışır).

2.                Bunların ardından, bu kitabın yazarları crmlerin en aşağılığıyla sulanacaklardır: ocuğun hayal gcne kuşkuyla bakmak creti. ocukların, onları bu denli gzel yorumlayan ve onlar adına yaratılan, kendi edebiyatlarının olması haklarını sorguya ekmek demek bu, korkun bir şey bu.

3.                Ve son olarak, birini Disney Diyarı'ndan ihra etmek istiyorsanız, onu srekli olarak ocukların beyinlerini, siyasi komiserlerin isteğine uygun olarak, renksiz, toplumsal gerekilik doktriniyle yıkamakla sulayınız.

ocuk edebiyatının da, kltr sanayiinin uzmanlaşmış kesimlerinin tekelinde bulunan, tekiler gibi kendine zg bir tr olduğu kuşku gtrmez. Bazıları kendilerini serven hikyelerine adarlar, bazıları esrarengizliğe, bazıları da seks romanlarına, v.b. Ancak, hi olmazsa bu sonuncular, kitap alımı rastlantıya bağlı olan sıradan bir kitleye yneltilmiştir. Oysa, ocuk edebiyatının yaşından tr meraklı, nceden belirlenmiş bir okur kitlesi vardır.
 

ocuklara ynelik izgi-hikyeler, alışmaları ocuğun ne olduğu ve ne olması gerektiğine ilişkin fikirlerince belirlenen ve gerekelenen yetişkinler tarafından tasarlanır. Kitlelerin ihtiyalarının doğasını aıklamak iin, oğu kez, bilimsel kaynaklara ve eski geleneklere (tarihin ok eski dnemlerinden kalma yaygın bir bilgeliktir bu gibi szlere) baş vurulur. Oysa, gerekte, bu yetişkinler ocukları iin planladıkları geleceği tehlikeye dşrecek hikyeleri yazma eğiliminde değillerdir.
 

izgi-hikyeler, ocuğu bir minyatr yetişkin olarak sunar, kendilerinin uydurdukları ve gnlk yaşamın acımasız dzensizliği iinde ulaşılması olanaksız sihirli bir alandan başka bir şey olmayan idealize edilmiş, allanmış pullanmış, bir ocukluk dnyasının tadını ıkaran bir minyatr. Her varoluş iin, elişkilerden korunduğu ve hayali kaışlara olanak tanındığı bir başlangı evresini kabul eden bir selamet planıdır bu. Saflık, ken-diliğindenlik ve doğal  erdemler taşıyan, buna  karşın  cinsiyet  ve şiddetin dışında kalan ocuk edebiyatı, dnya cennetini yansıtır. İnsanın bir yetişkin olarak boşalımını sağlar; ocuklar olduğu srece,  bu yetişkinler kendi dşlerinin gzlğnden kendi tatminleri iin gerekli bahane ve araca sahip olacaklardır. Yetişkinler ocuklarının kitaplarında, sorunlardan ırak olduğu varsayılan kendi i dnyalarından grnmleri srekli olarak sahneler ve oynar. Kendilerini kendi efsaneleriyle dllendirirken, yeni bir tekrara dşmekten teye gitmezler: sandığı gibi bir pencerenin ardında değil, hayallerinin rnn yansıtan bir aynanın nnde temaşa etmektedir kendini. Ve orada, bahede oynayan ocuk, bizzat yetişkinin saflaştırılmış gemişinin canlandırılmasından başka bir şey değildir.
(*)   Kk Kurt'un kendi szleridir bunlar.

 

   İşte byle! izgi-hikyeleri yetişkinler retir, ocuklar tketirler. Bu lekelenmemiş dnyada saltanat sren ocuk, babasının vantrologluğunun (*) aynı anda hem seyircisi, hem de kuklası durumundadır. Baba, kendinden sonraki neslin kendi szclğn yapmasına karşı ıkar ve tıpkı bir otoriter toplumda olabileceği gibi kendini onun tek szcs ve yorumcusu olarak koyar. Kk adamın tm yapabileceği, babasının onu temsil etmesine boyun eğmektir.
 

Fakat bir dakika durun beyler! Acaba ocuklar gerekten byle midirler?
 

Gerekten de yetişkinler, ocukların obur taleplerini tatmin eden bu tr edebiyatın onlar iin elzem olduğunu kanıtlamaya alışırlar. Ancak bu bir ıkmaz sokaktır: ocuklar, bu talepleri doğuran dergiler ve kltr tarafından koşullanmışlardır. Şefkat, kabul ve dl kazanmaları iin, istenilen şekilde bymeleri ve topluma kaynaşmaları iin ocukların sahip olmaları gereken zellikleri onlara yansıtma ve benimsetme eğilimindedirler. Disney dnyası dller ve cezalandırmalar zerine kuruludur, demir bir eli kadife eldivenle saklamaktadır. Tanımı icabı, yetişkinlere zg seenekler arasından seim yapma şansları olmadığı varsayılan ocuklar, hayal glerinin karşı konulmaz ahlki ve estetik ideallere yneltileceğine inanarak doğal davranışı sevgi yoluyla benimserler. ocuk edebiyatı bir kısır dng iinde biimlendirdiği ocuklar tarafından haklı ıkarılır.
 

Bylece, yetişkinler kendi kutsal zlemlerini simgeleyen ve kendilerine teselli, umut sunan ve daha iyi ama değişmez bir geleceği garanti eden bir ocukluğu, kendileri iin, yaratırlar. Bu yeni gereklik, bu zerk sihir lemi gnlk yaşamın gerekliğinden ustaca soyutlanmıştır. Byklerin değer yargıları ocuğa yakıştırılmıştır, sanki ocukluk bu değer yargılarının eleştirisizce yakıştırılabileceği zel bir alanmış gibi. Disney'de bu iki katman -yetişkinler ve ocuklar- birbirine zıt olarak değerlendirilmez; aynı potada eritilirler ve tarih, tarih olmaktan ıkarılarak biyolojiye dnşr. Ana-baba ve ocuğun zdeşleştirilmesi nesillerarası  gerek  elişkilerin doğuşunu  nler.  Saf

(*)    Vantrolog: Karnından konuşabilen insan.


 

ocuk, kokuşmuş babasının yerini alacak, onun değer yargılarını srdrecektir.

Gelecek (ocuk), gemişi ileten bugn (yetişkin) onaylamaktadır. Babanın, bu kendi yarattığı kk alana ihsan ettiği grnşteki bağımsızlık, bizzat babanın stnlğn gvence altına alma aracından başka bir şey değildir.

İş burada da bitmiyor: Selmet lkesi olarak tanınan bu sevimli, sade, yumuşak, yarı-şeffaf, lekesiz ve barışı olana bilinsiz olarak yetişkinlerin atışmaları ve elişkileri sızdırılmıştır. Bu şeffaf dnya gerek ve acılı gerilimlerin belirginleşmemiş izlerini hem gizlemek hem de aığa ıkarmak zere tasarlanmıştır. Ana-baba bu bilin blnmesini, kendi ruhsal karışıklığının farkına varmadan yaşar. Gemişe duyulan zlem sonucu, kendi gnaha girişlerini gizlemek iin ocuğun doğallığını kendine mal eder. Fakat model olarak setiği pir- pak yaratığın ltlerine gre kendisini hep sulu bulacaktır ve saflıktan uzaklaştığını duyduğu lde sihir ve selmet lkesine ihtiyacı şiddetlenecek fakat ona ulaşması aynı lde gleşecektir. Artık bu durumdan sonra ana-baba kendi ocuğunun yerine de geemez olur. İşte bylece, gerek hayattaki sorunlarından ana-babayı kurtaracak kadar da saf ve masum olmadığından, selmet lkesi onlara ancak kısm bir kaışı ağlamış olacaktır.

Gnlk yaşamın bin bir trl değersiz ayrıntısıyla yıpranmış yetişkin, ocuk edebiyatında kr krne kendi genlik ve masumiyet hayalini savunur. Bu nedenle ocuk edebiyatı ağdaş insanın sahteliklerinin ve gerek yznn araştırılması iin belki de en iyi (ve en son akla gelen) alandır. Yetişkin de dşsel genlik hayalinin sımsıkı korunmasının altında, bu alana girildiği takdirde dşlerin yıkılacağı ve sakladığı gereğin ortaya ıkacağı korkusunu gizlemektedir.
 

Bylece, ocuğun hayal gc yetişkinin gemiş ve gelecek topyası olarak tasarlanmaktadır.

Kitle kltr, kendine ilişkin gereği srekli olarak grme ihtiyacını duyan ağdaş insana, sekinlerin modern sanat ve edebiyatında var olan z ve biimle ilgili glklerle boğuşmak zorunda kalmadan kendi z sorunlarını tatmin etme aracını ihsan etmiştir. İnsana, hi bir zahmete katlanmadan elde edebileceği bilgi sunulur. Kendi hayalinin esiri olmaktır bu. Baba, ocuğa egemen olmakla aslında kendine egemen olmaktadır.
 

Aradaki ilişki, Vakvak'la yeğenleri arasındaki ilişkiden hi de farklı olmayan,sadlst-mazoşist niteliktedir. Aynı şekilde, okurlar da kendilinin! arzuları ile gerekleri arasında kalmış bulurlar ve dona saf bir leme kamaya abaladıkları srece kendi hastalıklarına daha da gmlrler.

Kitle kltr birok yeni konuya kapı amıştır. Kltrel eşitsizlikleri dengeleyici bir etkide bulunmuş ve daha geniş bir kitleye daha geniş apta temalar sunmuşsa da, kendilerini giderek kitlelerden daha da uzaklaştıran bir kltrel sekinler zmresini de yaratmıştır. Kitle kltrnn demokratik potansiyeline ters dşen bu sekinler zmresi, bu kltr, her biri ancak ok dar bir okur evresince kavranabilen bunaltıcı bir zmler, yaklaşımlar ve teknikler karmaşıklığına sokmuştur. ocuk kltrnn yaratılması da bu uzmanlaşma srecinin bir parasıdır.
 

Yetişkinlerce yaratılmasına karşın ocuk fantezisi, salt ocuklara zg bir alan olur. Kendini dışarıda tutan baba, bir kez bu hayali dnyayı yarattıktan sonra onu anahtar deliğinden seyre koyulur. Baba orada bulunmamalı ve doğrudan yargı yetkisine sahip olmamalıdır, tıpkı ocuğun doğrudan ykmllğ bulunmadığı gibi. Uyum ve huzurun sihirli sarayında baskı erir gider. Saray, fiziki yokluğu kendinden sonraki nesille doğrudan yzleşmesini nlemek zere tasarlanmış olan baba tarafından inşa edilmiştir ve yine onun tarafından ynetilmektedir. Bu fiziki yokluk, ortada bulunmayış her yerde her zaman bulunuşun, varoluşun btnyle istil edişin n koşuludur. Madem derginin btn babanın yansımasıdır, onun fiziksel varoluşu artık gereksizdir, hatta retkenliğe de zararlıdır. Kendisi var olmak yerine, bedava dergiler dağıtan gzde amca olarak gzkr. ocuk edebiyatı babanın elisidir. Baba otoritesi her noktada st kapalı olarak ya da aıka yer almaktadır. ocuğun, aklı başında hi bir kişinin yadsıyamayaca-ğı doğal yaratıcılığı, babanın grnrdeki yokluğu aracılığıyla dnyayı bir yetişkinler otoritesi olarak algılamasına yneltilir. Babalık kurumunun perde arkasında kalması, szde-zerk ocuk modelinin savunulması ve uzaktan yneltilmesi iin zorunlu bir aratır. Hep dikey olarak katmanlara ayrılmış toplumlarda, televizyon gibi izgi-hikyeler de otoriterliği glendirmek aracı olarak bu fizik yokluktan, bu uzaktan ynetimden yararlanırlar.


 

Gerek yaşamdaki ana-babayla ocuk arasındaki otoriter ilişki hayal dnyasında yinelenir, pekiştirilir ve izgi-hikyeler dnyasının tm ilişkilerinin temelini oluşturur. İlerde, ocuk okurun tkettiği dergiyle arasındaki ilişkide genellikle izgi-hi-kyelerdeki karakterlerin onun hayal dnyasına ve yaşayış biimlerine yakın oluşunun nemini ve bu karakterlerin onda nasıl yansıdığını greceğiz. ocuklar, sadece Vakvak Amca'nın durumu onların yaşamlarına uyduğu iin değil, Vakvak'ın kendilerine sunuluş biimi kendi sorunlarının, yaşayışlarının bir taklidi ve nceden canlandırılması olduğu iin kendilerini onunla zdeşleştirirler. Kurgu, dngsel bir biimde algılanması ve ocuk tarafından yetişkinin istediği biimde algılanması ve okunmasına hizmet eder.
 

Ana-babayla ocuk ilişkisinin alanını artık tanıdık. Şimdi de byk rdekler ve fareler ailesinden başlayarak Disney dnyasıyla tanışalım.

AMCA BANA BIR DOGUM KONTROLU HAPI AL >>>